“Safe from Harm” – Δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά και νέους σε οργανώσεις νεολαίας

Το πρόγραμμα “Safe from Harm” 

Περιγραφή

Η ιδέα δημιουργίας του προγράμματος Safe from Harm προήλθε από το πρόγραμμα που συστάθηκε για τις ανάγκες του 22ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Jamboree, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία το 2011 και ασχολείτο με το ζήτημα των επιβλαβών πρακτικών και βίας κατά των παιδιών και των νέων που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του jamboree.
Η Ευρωπαϊκή Προσκοπική Επιτροπή θέλοντας να επεκτείνει και να αναβαθμίσει το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης βαθμοφόρων με τη συμμετοχή διαφόρων προσκοπικών σωμάτων από όλη την Ευρώπη και ζήτησε συγχρηματοδότηση από το Daphne III Funding Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα τη δημιουργία του προγράμματος “Safe from Harm! Creating a safe environment for children and young people in youth organisations”, το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούνιο του 2013.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 εταίρους, από 7 διαφορετικές χώρες: Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία και Κύπρο, το IPPF Europe και τη WOSM Europe (Ευρωπαϊκή Προσκοπική Επιτροπή) με διάρκεια 19 μήνες. Στόχος του οι αλλαγές στην εκπαίδευση 30.000 βαθμοφόρων σε όλη την Ευρώπη για το θέμα των επιβλαβών ή κακών ή λανθασμένων πρακτικών και βίας κατά ανηλίκων σε οργανώσεις νεολαίας.

Στόχοι του προγράμματος

Επιβλαβείς πρακτικές και περιστατικά βίας μπορούν να συμβούν είτε εντός είτε εκτός του προσκοπικού περιβάλλοντος. Οι βαθμοφόροι είναι εκείνοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τα παιδιά και νέους. Το WOSM υλοποιώντας το πρόγραμμα Safe from Harm έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την ευαισθητοποίηση των βαθμοφόρων και την παροχή των κατάλληλων εφοδίων, δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων, ώστε να υιοθετούν σωστές πρακτικές στις σχέσεις τους με τα παιδιά και τους νέους δημιουργώντας γι’ αυτούς ένα ασφαλές περιβάλλον, να είναι σε θέση να διαχειριστούν θέματα βίας και κακομεταχείρισης, τα οποία πιθανό να συμβούν είτε εντός της είτε εκτός της προσκοπικής οργάνωσης.

www.safefromharm.eu
https://www.facebook.com/safefromharmineurope
https://www.youtube.com/watch?v=VLp8f_SrJ8s

Σημείωμα της Ομάδας “Safe from Harm” Κύπρου

Στις αρχές του 2013, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου υπέβαλε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Safe From Harm με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Daphne III του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραμμα Safe From Harm ασχολείται με το ζήτημα των επιβλαβών, κακών ή λανθασμένων πρακτικών και της βίας κατά ανηλίκων σε οργανώσεις νεολαίας.

Αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στο εν λόγω πρόγραμμα ήταν να γίνει εξ’ αρχής αντιληπτό ότι, δεδομένου του πρωταρχικού στόχου του προσκοπισμού να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα λυκόπουλα, προσκόπους και ανιχνευτές, επιβάλλεται να ενταχθεί στις εκπαιδεύσεις των βαθμοφόρων του ΣΠΚ το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης της κακοποίησης, σε όλες τις μορφές που αυτή μπορεί να παρουσιαστεί και ειδικότερα στην μορφή του εκφοβισμού (bullying).

Έτσι, με την οικονομική υποστήριξη της Ε.Ε., κατόπιν ατελείωτων ωρών δουλειάς και των συναντήσεων σε Μαδρίτη, Μπρατισλάβα και Βρυξέλλες, τα αποτελέσματα του Προγράμματος για το ΣΠΚ συμπεριλαμβάνουν πρόγραμμα εκπαίδευσης, εγχειρίδιο βαθμοφόρων, παρουσιάσεις, παιχνίδια, κώδικα συμπεριφοράς των βαθμοφόρων του ΣΠΚ, υλικό που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ειδικούς σε θέματα κακοποίησης, σχέδιο δράσης σε περίπτωση περιστατικού κακοποίησης, έντυπα αναφοράς περιστατικού και περαιτέρω υλικό και εργαλεία μέσω των οποίων οι βαθμοφόροι του ΣΠΚ θα μπορούν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν, ούτως ώστε να είναι πάντοτε σε θέση να διασφαλίζουν την ασφάλεια των ανήλικων μελών του Σώματος.

Η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος Safe From Harm ξεκινά την τρέχουσα προσκοπική χρονιά 2014-2015 στις βασικές σχολές Εκπαίδευσης. Ακολούθως, σε υποχρεωτική εκπαίδευση θα παρακαθίσουν και οι παλαιότεροι βαθμοφόροι.

Ομάδα “Safe from Harm” Κύπρου: Αντρέας Χριστοδουλίδης 40ον Σ.Π. Έγκωμης, Αμαλία Δρουσιώτου 91ον Σ.Π. Αγίου Ανδρέα, Μαρία-Αναστασία Κυριακίδου 107ον Σ.Π. Λυκαβητού, Γιώργος Νεοφύτου 107ον Σ.Π. Λυκαβητού, Νίκη Καρουλλά 123ον Σ.Π. Λύσης, Ουρανία Χαραλάμπους 143ον Σ.Ν/Π. Καραβά, Βασίλης Χριστοδούλου 301ον Σ.Π. Κοκκινοτριμιθιάς , Άντρη Σολωμού Ε.Ε. Κερύνειας και Θεόδωρος Ζάρκας Γ.Ε./Εφορεία Εκπαιδεύσεων.

Παρουσίαση “Safe from Harm” 

Παρουσίαση “Safe from Harm”

 

Εκπαίδευση

Γενικά

Οι εκπαιδεύσεις για το πρόγραμμα Safe From Harm θα ξεκινήσουν την προσκοπική χρονιά 2014-2015 στις Βασικές Σχολές Εκπαίδευσης. Σε κατοπινό στάδιο θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση και παλαιότεροι βαθμοφόροι.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΣΠΚ στον Κόρνο, έχει διάρκεια 4 ώρες και χωρίζεται σε 7 μέρη. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι βαθμοφόροι θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μπλούζα και σήμα Safe From Harm.

Στόχος

Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι βαθμοφόροι να:
– αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις μορφές βίας και κακοποίησης και να αντιληφθούν επιβλαβείς ή λανθασμένες πρακτικές στο περιβάλλον του προσκοπισμού.
– κατανοήσουν τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Βαθμοφόρων.
– προσανατολιστούν για την παρέμβαση σε περιστατικά βίας και κακοποίησης στον προσκοπισμό εφαρμόζοντας το Σχέδιο Δράσης.

Μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό υλικό για τους βαθμοφόρους δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης, επιζητώντας την ενεργή συμμετοχή των βαθμοφόρων στη διάρκεια της τετράωρης εκπαίδευσης και με απώτερο στόχο την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των βαθμοφόρων.

Σχέδιο Δράσης

Βασικές αρχές

Η ασφάλεια των ανήλικων μελών του Σώματος αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα του ΣΠΚ. Ως εκ τούτου επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός απλού και εφικτού Σχεδίου Δράσης για το ΣΠΚ, το οποίο θα είναι δυνατό να εφαρμοστεί στην περίπτωση κάποιου περιστατικού κακομεταχείρισης ενός παιδιού/νέου-μέλους του ΣΠΚ.

Βασική αρχή αποτελεί η άμεση αναφορά του περιστατικού κακοποίησης αλλά όχι η διερεύνησή του. Η αδράνεια και η αμέλεια αναφοράς περιστατικού αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ο βαθμοφόρος-μάρτυρας υποχρεούται από το νόμο να αναφέρει το περιστατικό και να ακολουθήσει το Σχέδιο Δράσης. Άλλωστε η έγκαιρη αναφορά του περιστατικού θα βοηθήσει στην ορθή αντιμετώπισή του.

Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης

Ι. Ο βαθμοφόρος-μάρτυρας καλείται να επικοινωνήσει άμεσα και να αναφέρει το περιστατικό, όπως δηλώνει το πιο κάτω σχήμα παρέχοντας όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση για το περιστατικό, χωρίς να αλλοιώνει ή να αποκρύπτει οτιδήποτε.

ΙΙ. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσει το Έντυπο Αναφοράς Περιστατικού καταγράφοντας επακριβώς τα γεγονότα και να το αποστείλει στον Αρχηγό Συστήματος, τον οικείο Επαρχιακό Έφορο και το Γενικό Έφορο καθώς και να φροντίσει να κρατηθεί αρχείο για το περιστατικό.

ΙΙΙ. Χειρισμός του περιστατικού:
Ο Γενικός Έφορος σε συνεννόηση με τον οικείο Επαρχιακό Έφορο και τον Αρχηγό Συστήματος πρέπει να λάβει δράση εντός 24 ωρών από το περιστατικό.

Τρόπος αντιμετώπισης του περιστατικού:
Ο Γενικός Έφορος, ο οικείος Επαρχιακός Έφορος και ο Αρχηγός Συστήματος λαμβάνουν οδηγίες από αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και συνδέσμους όσον αφορά το χειρισμό του περιστατικού.

Εκτέλεση οδηγιών:
Οι οδηγίες που δίνονται από το Γενικό Έφορο ακολουθούνται κατά γράμμα από όλους τους εμπλεκόμενους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αν το παιδί/νέος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο θα πρέπει να επικοινωνήσει ο βαθμοφόρος-μάρτυρας ΑΜΕΣΑ με την Αστυνομία στο 199. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω.

Έντυπο αναφοράς περιστατικού

Χρήσιμες Συνδέσεις

dikaiomata_paidiou    IMG_14788744477807    astynomia_kyprou    116111