Γενική Εφορεία

Αρχική/Γενική Εφορεία

Growth Award 2018 – 2019

Αδελφοί μου,

Σας πληροφορώ ότι με βάση τα στοιχεία εγγραφών της περιόδου 2018-19 για το Προσκοπικό Έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου 2019, τα Προσκοπικά Συστήματα και οι Επαρχιακές Εφορείες που έχουν παρουσιάσει αριθμητική αύξηση των μελών τους και κατά συνέπεια έχουν επιτύχει στους στόχους του Growth Award 2018-19, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη της αντίστοιχης στρατηγικής προτεραιότητας της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης είναι:

16, 21, 23, 27, 30, 33, 40, 50, 61, 68, 71, 75, 99, 103, 107, 112,123, 143, 159, 245, 24ο, 250, 253, 254, 266, 279, 282, 283, 286, 287, 289, 291, 293, 297, 298, 299 και 302.

Επαρχιακή Εφορεία Λευκωσίας, Επαρχιακή Εφορεία Λεμεσού, Επαρχιακή Εφορεία Αμμοχώστου, Επαρχιακή Εφορεία Λάρνακας, Επαρχιακή Εφορεία Κόλπου Μόρφου και Επαρχιακή Εφορεία Πάφου.

Η συνολική αριθμητική αύξηση του ΣΠΚ σε σύγκριση με την περίοδο 2017-18 ανέρχεται σε 7,7%.

Σε όλα τα πιο πάνω κλιμάκια απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επίτευξη και του φετινού στόχου. Η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2019 αντί στις 29 Νοεμβρίου που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα της Γενικής Εφορείας, από την ίδια τη νέα διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιφέρειας που θα είναι παρούσα σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος

 

Κατασκηνωτικός Χώρος Πλατάνια

Αδελφοί μου,

Σας πληροφορώ ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες για την ανέγερση της νέας Κουζίνας και Τραπεζαρίας στο Κατασκηνωτικό Κέντρο Πλατάνια. Ο χώρος ανέγερσης ευρίσκεται στη Βορειοανατολική γωνία του Κέντρου και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του υπόλοιπου χώρου.

Κατόπιν τούτου, το Κέντρο λειτουργεί κανονικά.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος

 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainable Development Goals

Αδελφοί μου,

Όπως γνωρίζετε η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (World Organization of the Scout Movement – WOSM), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έχουν προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με βάση την οποία τα μέλη του WOSM θα συμβάλουν ενεργά στην προώθηση της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDG’s) όπως αυτοί έχουν υιοθετηθεί από τον ίδιο τον ΟΗΕ. Τα 50 εκατομμύρια Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο, δημιουργούν τη μεγαλύτερη οργανωμένη προσπάθεια συνεισφοράς της νεολαίας στην επίτευξη των στόχων.

Για την Προσκοπική Περίοδο 2019-20, συμμετέχοντας στην παγκόσμια προσπάθεια, έχουμε δημιουργήσει ειδικό πρόγραμμα προώθησης των SDG’s με βασικό στόχο, την πληροφόρηση των μελών μας αλλά και των οικογενειών τους για την ύπαρξη τους μέσα από την πολιτική του ΟΗΕ, παρ’ όλο που το Προσκοπικό πρόγραμμα γενικά βασίζεται πάνω στους στόχους αυτούς (αν και αυτό προϋπάρχει πριν από τη δημιουργία τους)

Για τον σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει ατομικές απαιτήσεις για κάθε ένα από τους 17 SDG’s οι οποίες έχουν διαχωριστεί ανάλογα με τις ηλικίες των μελών μας (μικρά Λυκόπουλα 6-7 ετών, Λυκόπουλα 8-10 ετών, Πρόσκοποι 11-15 ετών, Ανιχνευτές 15-18 ετών και ενήλικες άνω των 18 ετών). Βασική επιδίωξή μας είναι η προώθηση των SDG’s μέσω ενός προγράμματος απαιτήσεων βιωματικής μάθησης με σύνθημα «Πρόσκοποι, Βιωματική Μάθηση για Βιώσιμη Ανάπτυξη». Με τη συμπλήρωση των σχετικών απαιτήσεων την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2019 -30 Απριλίου 2020, το κάθε μέλος του ΣΠΚ θα αποκτά το αντίστοιχο «πτυχίο» – σήμα (τύπου καρφίτσας – pin) το οποίο θα μπορεί να φέρει στη στολή του αλλά και στην πολιτική του περιβολή.

Για τα ανήλικα μέλη μας, η επικύρωση της συμπλήρωσης των απαιτήσεων θα γίνεται τόσο από τους ίδιους του γονείς, όσο και από τους αντίστοιχους βαθμοφόρους, ανάλογα με την απαίτηση. Για τους ενήλικες, εναπόκειται στον κάθε ενήλικα να κάνει την προσωπική αξιολόγησή του ατομικά, και αν ο ίδιος πιστεύει ότι με τις πράξεις και τον τρόπο ζωής του ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις να αποκτήσει το «πτυχίο» τότε θα το ζητήσει.

Για βοήθεια όλων, έχουν ετοιμαστεί ειδικά καρτελάκια σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία μπορούν να τυπωθούν για να συμπληρωθούν σε αυτά οι υπογραφές (γονέων και βαθμοφόρων).

Όταν τουλάχιστο το 80% των μελών ενός Προσκοπικού Κλιμακίου συμπληρώσει τους SDG’s της περιόδου, τότε θα απονέμεται ειδικό πτυχίο και στο κλιμάκιο αυτό.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον ΒΓΕ Προσκοπικού Προγράμματος αδ. Θεόδωρο Ζάρκα και την ομάδα των συνεργατών του από όλους τους Κλάδους, τις Ειδικότητες και την Εφ. Εκπαιδεύσεων, που ετοίμασαν το εντυπωσιακό πραγματικά αυτό πρόγραμμα.

Βέβαιος για τη θετική ανταπόκριση όλων.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος

Για το αρχείο πατήστε CSA_SDGs_manual_V3b

Σταθμοί Τζάμπορι των Αιθέρων – Τζάμπορι στο Διαδίκτυο

Αδελφοί μου,

Λίγες ώρες μόνο απομένουν μέχρι το Τζάμπορι των Αιθέρων και το Τζάμπορι στο Διαδίκτυο στις 18-20 Οκτωβρίου 2019. Σας επισυνάπτουμε τον τελικό κατάλογο με τους σταθμούς που θα λειτουργήσουν, τα διακριτικά κλήσης καθώς και τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για το αρχείο επαφών ασυρμάτου και για το JamPuz.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://jotajoti.info/

Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνει ξανά και εφέτος εγγραφή για το JID code στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://jotajoti.info/?s=JID+registration.

Αν δεν γίνει εγγραφή δεν θα σας σταλεί JID code.

Επίσης δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο για οδηγίες και απορίες που αφορούν το JamPuz https://www.jotajoti.info/jampuz-faq

Για το ScoutLink πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.scoutlink.net/webchat Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας βρίσκονται συνοπτικά στον σύνδεσμο: https://www.jotajoti.info/how-tocommunicate

Εύχομαι σε όλους ένα δημιουργικό Τζάμπορι των Αιθέρων – Τζάμπορι στο Διαδίκτυο

Πιο κάτω θα βρείτε την λίστα με τους σταθμούς:

Station List 2019 final

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος

 

 

Παγκύπριο Παιχνίδι Κλάδου Λυκοπούλων – Τρέχω με την Αγέλη μου

Αδελφοί μου,

Για την φετεινή Προσκοπική Χρονιά 2019 – 2020, ο Κλάδος Λυκοπούλων προκηρύσσει το Παγκύπριο Παιχνίδι με τίτλο ‘Τρέχω για την Αγέλη μου’. Τα τελευταία χρόνια παγκύπρια παιχνίδια που εφάρμοσε ο Κλάδος Λυκοπούλων έφεραν θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία των Αγελών και την εφαρμογή του προγράμματος. Με την δομή τους βοήθησαν ουσιαστικά τους βαθμοφόρους Λυκοπούλων να καλύπτουν τις διάφορες απαιτήσεις των μονοπατιών πιο εύκολα.

Έτσι, φέτος ο Κλάδος Λυκοπούλων, αποφάσισε να διοργανώσει το παιχνίδι ´Τρέχω με την Αγέλη μου´ με βάση τη Μεθοδολογία του Κλάδου με στόχο και τη συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στον οδηγό ο οποίος επισυνάπτεται ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι Έφοροι του Κλάδου Λυκοπούλων βρίσκονται στη διάθεση σας στη διεύθυνση cubscouts@cyprusscouts.org.

Σε συνέχεια της επιστολής ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2019 με Αρ.Πρωτ. 2019/424 σχετικά με την προκήρυξη του Παγκύπριου Παιχνιδιού του Κλάδου Λυκοπούλων ‘Τρέχω για την Αγέλη μου’ και μετά από παράκληση αρκετών Βαθμοφόρων Λυκοπούλων σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1) Στον Πυλώνα Χειροτεχνίας/Ψυχαγωγίας/Σωματικής Αγωγής για τα 500μ και 1000μ προστίθεται ως εναλλακτική δοκιμασία για τη δράση ποδηλασίας, μόνο, η ακόλουθη δοκιμασία:

Η Αγέλη οργανώνει μια δράση ή παιχνίδι πόλεως προωθώντας τη φυσική αγωγή/καλή υγεία, με τη συμμετοχή και των γονέων των Λυκοπούλων της Αγέλης ή και άλλου κοινωνικού φορέα. (Η δράση αυτή μπορεί να αφιερωθεί κάπου π.χ. (εις μνήμη…) ή να προβάλει κάτι π.χ.(Προσκοπισμός – όχι στις εξαρτήσεις).

Ως εκ τούτου η Αγέλη που έχει δηλώσει να τρέξει για τα 500 ή τα 1000μ μπορεί να επιλέξει για τον Συγκριμένο Πυλώνα να πραγματοποιήσει την πιο πάνω δράση αντί τη δράση της ποδηλασίας.

Τα κερδισμένα μέτρα παραμένουν τα ίδια.

2) Δοθεί μικρή παράταση στη δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019.

Η δήλωση συμμετοχής στο παιχνίδι θα πρέπει να συμπληρωθεί πατώντας στο σύνδεσμο εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στον οδηγό ο οποίος επισυνάπτεται ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι Έφοροι του Κλάδου Λυκοπούλων βρίσκονται στη διάθεση σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cubscouts@cyprusscouts.org.

Για το αρχείο παιχνιδιού πατήστε στο Παιχνίδι Κλάδου Λυκοπούλων 2019-2020_ΤΕΛΙΚΟ_100919

 

Με προσκοπικούς χεραιτισμούς,

Μάριος Χρίστου                                           Ηρόδοτος Μιχαήλ

Γενικός Έφορος                                           Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε.

 

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αδελφοί μου,

Σας πληροφορώ ότι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει ορίσει ως νέα και τελική ημερομηνία επίδοσης των Πτυχίων Προσκόπων Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 στις 6.30μμ.

Παρακαλούνται οι Επαρχιακοί Έφοροι και οι Αρχηγοί Συστημάτων όπως μεριμνήσουν άμεσα για την ενημέρωση των Προσκόπων Δημοκρατίας. Οι κατάλογοι με τους Προσκόπους Δημοκρατίας που θέλουν και μπορούν να παραστούν στην εκδήλωση θα πρέπει να αποσταλούν μέσω των Επαρχιακών Εφόρων στη Γραμματεία του Σώματος, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο spk@cyprusscouts.org το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες θα σας αποσταλούν σύντομα.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος

 

Τζάμπορι των Αιθέρων – Τζάμπορι στο Διαδίκτυο Jamboree-On-The-Air – Jamboree-On-The-Internet

Αδελφοί μου,

Το φετινό Τζάμπορι των Αιθέρων και το Τζάμπορι στο Διαδίκτυο διοργανώνονται το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου 2019. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια δραστηριότητα της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.), το γνωστό J.O.T.A. (Jamboree-On-The-Air) Τζάμπορι των Αιθέρων και J.O.T.I. (Jamboree-On-The-Internet) Τζάμπορι στο Διαδίκτυο. Φέτος, η δράση ξεκινά την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και τελειώνει στις 23:59 (ώρα Κύπρου) της Κυριακής, 21 Οκτωβρίου 2019. Υπεύθυνος οργανωτής των Δράσεων είναι αδ. Χρίστης Χριστοδούλου με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 97 876891.

Υπενθυμίζεται ότι στη βασική ενημέρωσή μας σε τρίτους για την εκδήλωση τονίζουμε και τα ακόλουθα:

Το J.O.T.A. (Τζάμπορι των Αιθέρων – Jamboree-On-The-Air) – J.O.T.I. (Τζάμπορι στο Διαδίκτυο – Jamboree-On-The-Internet) είναι μια ετήσια δράση στην οποία λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 1.000.000 Πρόσκοποι και Οδηγοί από κάθε γωνιά του πλανήτη και επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς ή μέσω εφαρμογών Διαδικτύου (Internet).

Το J.O.T.A. – J.O.T.I. είναι μια παγκόσμια δράση, ουσιαστικά και πρακτικά η μεγαλύτερη ετήσια βιωματική αντιρατσιστική δράση νέων. Ένα πραγματικό Τζάμπορι (συνάντηση), κατά το οποίο οι Πρόσκοποι ανταλλάσσουν εμπειρίες και ιδέες, συμβάλλοντας στην εδραίωση της παγκόσμιας Προσκοπικής φιλίας αλλά και της αποδοχής του κάθε ανθρώπου, σε όποια χώρα και αν βρίσκεται, όποιο και αν είναι το χρώμα των μαλλιών του, των ματιών του ή του δέρματός του.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://jotajoti.info/

Σας υπενθυμίζω την εγγραφή για το JID code και τον κατάλογο των συμμετεχόντων στους πιο κάτω συνδέσμους: http://jotajoti.info/?s=JID+registration http://jotajoti.info/registered-stations/

Υπάρχει και Facebook Group σχετικό με το JOTA και το JOTI το οποίο δημιουργήθηκε από τον όμιλο Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου και ενημερώνεται συνεχώς με τα τελευταία νέα:  https://www.facebook.com/groups/jota.joti.cyprus/

Παρακαλούμε τα Προσκοπικά Συστήματα που θα λειτουργήσουν Σταθμό JOTA όπως αποστείλουν τα στοιχεία του υπεύθυνου ραδιοερασιτέχνη, το αργότερο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2019 για να τους χορηγηθεί διακριτικό κλήσης και να ενημερωθεί ο πίνακας με όλους τους σταθμούς.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Χρίστη Χριστοδούλου στο τηλέφωνο 97 876891.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους σταθμούς που θα λειτουργήσουν καθώς επίσης και συχνότητες χρήσης θα σας σταλούν σύντομα.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος Σ.Π.Κ

 

Ωράριο Καταστημάτων ΣΠΚ – Oκτώμβριος 2019

Αδελφοί μου,

Σας πληροφορώ ότι τα Πρατήρια του Προσκοπικού Καταστήματος θα λειτουργούν για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019 με το ακόλουθο ωράριο.

Λευκωσία:

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 8.30 – 17.00

Τρίτη 8.30 – 13.00

Παρασκευή 14.00 – 18.00

Σάββατο 10.00 – 13.00

 

Λεμεσός:

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 14.00 – 20.00

Σάββατο 10.00 – 15.00

Επίσης το πρατήριο θα είναι ανοικτό μεταξύ των ωρών 16.00 – 20.00 στις 27 Οκτωβρίου 2019.

Λάρνακα

Τετάρτη 15.00 – 18.00

Σάββατο 10.00 – 13.00

Επίσης το πρατήριο θα είναι ανοικτό μεταξύ των ωρών 15.00 – 18.00 στις 18,21,22,24 και 25 Οκτωβρίου 2019.

Παρακαλούνται οι Βαθμοφόροι όπως ενημερώσουν σχετικά τους γονείς.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμους,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος Σ.Π.Κ.

 

Πρόγραμμα Συλλογής Παταριών – Συνεργασία με «ΑΦΗΣ»

Αδελφοί μου,

Σε συνέχεια της παρουσίασης που έκανε ο κ. Κρις Χριστοδούλου Πρόεδρος της «ΑΦΗΣ» Κύπρου, κατά τη συνάντηση του Γενικού Εφόρου με τους Αρχηγούς Συστημάτων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κόρνου, παραθέτω πιο κάτω λεπτομέρειες για το πως θα λειτουργήσει φέτος το σχετικό πρόγραμμα που ήδη τρέχουμε και την διεκδίκηση των ειδικών βραβείων που χρηματοδοτεί για το σκοπό αυτό η ΑΦΗΣ.

1. Με την εγγραφή του κάθε παιδιού, σε αυτό θα δίνεται ένα κουτάκι συλλογής παταριών και ένα διαφωτιστικό φυλλάδιο. Τα κουτάκια έχουν διανεμηθεί στις Επαρχιακές Εφορείες ανάλογα με τη δύναμη εγγραφών του κάθε Συστήματος κατά την περίοδο 2018 – 2019.

2. Τα παιδιά θα επιστρέφουν τις παταρίες που συλλέγουν στον κάδο του Συστήματος.

3. Όταν ο κάδος γεμίσει αυτός θα αδιάζεται σε κεντρικούς κάδους αφού προηγουμένως ζυγιστεί το βάρος του (το βάρος των παταριών) ως εξής:

Κεντρική Διοίκηση: Ε.Ε. Λευκωσίας, Ε.Ε. Κερύνειας, Ε.Ε. Μόρφου

Κατάστημα Λεμεσού: Ε.Ε. Λεμεσού, Ε.Ε. Πάφου

Κατάστημα Λάρνακας: Ε.Ε. Λάρνακας, Ε.Ε. Αμμοχώστου

4. Με βάση τα αποτελέσματα θα παραχωρείται κατασκηνωτικό υλικό (αντίσκηνο τύπου ingloo, υψηλών προδιαγραφών) για κάθε 55 κιλά παταριών που θα συλλέγει το κάθε Σύστημα, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΑΦΗΣ. Ενδεικτικά ένα κιλό ισοδυναμεί με περίπου 55 – 60 παταρίες μεγέθους ΑΑΑ (μικρές) ενώ μπορούν επίσης να συλλεγούν και άλλα είδη παταρίας όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων κλπ. που ζυγίζουν πολύ περισσότερα.

Το πρόγραμμα συλλογής παταριών θα ενταχθεί επίσης στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το οποίο θα υπάρξει σύντομα ειδική εξαγγελία και ειδικά έπαθλα, ατομικά και ομαδικά.

Πέραν των πιο πάνω, η ανακύκλωση παταριών βοηθά σημαντικά στη διατήρηση ποιότητας ζωής στον Πλανήτη και καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης στα μέλη μας.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος

 

Ευρωπαϊκό Τζάμπορι 2020 – Πολωνία

Αδελφοί μου.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι το Σώμα Προσκόπων Κύπρου προτίθεται να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Προσκοπικό Τζάμπορι 2020 που διοργανώνεται στην Πολωνία, μεταξύ 27 Ιουλίου και 7 Αυγούστου 2020.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών κατηγορίας C, (που υπολογίζεται με βάση το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα), γι΄αυτό και το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €500 ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί σε τρείς δόσεις, με βάση το σχέδιο αποπληρωμής ως εξής:

1. Προκαταβολή από €100 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019,

το αργότερο μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

2. Δεύτερη δόση από €200 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019.

3. Τρίτη δόση από €200 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω ποσό του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση σημαντικής διακύμανσης στη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και Πολωνικών Ζλότι.

Το υπόλοιπο ποσό ανάλογα με το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και των άλλων χρεώσεων, θα πληρωθεί σε δόσεις, μετά την ημερομηνία αποπληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής.

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει τα ακόλουθα :

1. Όλα τα γεύματα από το βράδυ της 27ης Ιουλίου μέχρι και το πρόγευμα της 7ης Αυγούστου 2020.

2. Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων.

3. Ιατρικά έξοδα σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμό κατά τη διάρκεια του Τζάμπορι.

4. Το αναμνηστικό πακέτο του Τζάμπορι που συμπεριλαμβάνει το αναμνηστικό σήμα, το εθνικό (Κυπριακό) μαντήλι, φανέλα αποστολής και άλλα έξοδα της αποστολής.

Στην Κυπριακή αποστολή, είναι δυνατόν να συμμετάσχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά τις 27 Ιουλίου το 2002 και όχι μετά από το 2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον του Πτυχίου Χάλκινου Τρίφυλλου Προσκόπου. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής θα υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Εφορείας του ΣΠΚ.

Ως Βαθμοφόροι συνοδοί (περιορισμένος αριθμός ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής Προσκόπων και Ανιχνευτών) μπορούν να συμμετάσχουν στην Αποστολή, όσοι Βαθμοφόροι θα έχουν εν ισχύ Εντολή Διοίκησης κατά την περίοδο του Τζάμπορι, είναι κάτοχοι Πτυχίου Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και έχουν γεννηθεί πριν από τις 27 Ιουλίου 2002. Επιπρόσθετα ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι που έχουν γεννηθεί πριν από τις 27 Ιουλίου 2002, μπορούν να συμμετάσχουν στο διεθνές προσωπικό Βαθμοφόρων του Τζάμπορι, προσφέροντας υπηρεσίες τις οποίες θα επιλέξουν οι διοργανωτές. Όλες οι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής βαθμοφόρων υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Εφορείας του ΣΠΚ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, πρέπει να φτάσουν στο λογιστήριο του Σώματος, το αργότερο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο έντυπο που επισυνάπτεται και πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την πρώτη δόση του δικαιώματος συμμετοχής. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων, είναι πιθανόν να υπάρξει ακύρωση ή επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης, για την οποία το Σώμα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αυτή δε ή οποιοδήποτε άλλο συνεπαγόμενο κόστος θα το επιβαρυνθούν οι αιτητές. Το κόστος του ταξιδιού θα καθοριστεί αργότερα και θα καταβληθεί σε δόσεις μετά την αποπληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής, ανάλογα με το ύψος των προσφορών που θα ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Κ.

Πιο κάτω θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής

Αίτηση Συμμετοχής σε Δράση Εξωτερικού