Κλάδος Προσκόπων

Αρχική/Κλάδος Προσκόπων

Ανακήρυξη Πρεσβευτών Ασφαλούς Χρήσης Διαδικτύου

Αδελφοί μου,

Σας πληροφορώ ότι μετά από εισήγηση της Εφόρου Κλάδου Προσκόπων και αφού έτυχαν σχετικής επιτυχούς εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια εκπαιδευτικού παιχνιδιού, οι Πρόσκοποι (φέτος είναι Ανιχνευτές) των Συστημάτων που αναφέρονται πιο πάνω και που τα ονόματα τους ευρίσκονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται, ανακηρύσσονται Πρεσβευτές Αφαλούς Διαδικτύου, μέσω του σχετικού προγράμματος που εφαρμόσαμε με τον στρατηγικό μας συνεργάτη και τη συνεργασία μας με τη Cytanet.

Η επίσημη αναγνώριση θα γίνει από την ανώτατη διεύθυνση της CYTA με πιστοποιητικό που θα υπογραφεί από κοινού από τη CYTA και το ΣΠΚ και θα επιδώσει προσωπικά στον κάθε Πρεσβευτή η Ανώτατη Διεύθυνση του Οργανισμού, σε ειδική τελετή στο αμφιθέατρο της CYTA στα κεντρικά της γραφεία (Οδός Επικοινωνιών, Δασούπολη Λευκωσία).

Μετά από συνεννόηση με την CYTA η τελετή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 στις 6.00μμ.

Στην Τελετή μπορούν να παρευρεθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας, οι Επαρχιακοί Έφοροι και οι Έφοροι των Επαρχιακών Εφορειών, οι Τοπικοί Έφοροι, οι Βαθμοφόροι (Αρχηγοί Συστημάτων, Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Τμημάτων) και οι οικογένειες των Πρεσβευτών. Μετά την επίδοση των πιστοποιητικών θα ακολουθήσει δεξίωση την οποία προσφέρει η CYTA.

Για καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλώ όπως δηλώσετε στον σύνδεσμο εδώ τις συμμετοχές.

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τους Πρεσβευτές Ασφαλούς Διαδικτύου. Σύντομα θα αποσταλεί και ειδική πρόσκληση από κοινού με τη CYTA.

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος

 

Δράση Αξιολόγησης «Χρυσού Τρίφυλλου»

Αγαπητοί Βαθμοφόροι,

Σας ενημερώνουμε ότι η δράση Αξιολόγησης «Χρυσού Τρίφυλλου» που διοργανώνει ο Κλάδος Προσκόπων της Γενικής Εφορείας θα είναι τριήμερη και θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Κόρνου και στη γύρω περιοχή, το τριήμερο 28-30 Ιουνίου 2019.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν όσοι Πρόσκοποι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Έχουν αποδεδειγμένα(*) ολοκληρώσει τους στόχους ανέλιξης μέχρι και το Αργυρό Τρίφυλλο (αρ. απαιτήσεων 1-69)

2. Έχουν αποδεδειγμένα (*) ολοκληρώσει το 50% των στόχων ανέλιξης (με αρ. απαίτησης 70 – 83) του Χρυσού Τρίφυλλου.

3. Έχουν συμμετάσχει σε μία διανυκτέρευση στο Σύστημα (απαίτηση αρ. 84)

4. Έχουν συμμετάσχει σε δύο Ενωμοτιακές δράσεις ή Εξορμήσεις (απαίτηση αρ.85)

5. Έχουν συμμετάσχει σε θερινή κατασκήνωση διάρκειας επτά ημερών (απαίτηση αρ. 86), και

6. Έχουν ενεργό συμμετοχή στην Ομάδα μετά την ονομασία τους ως Πρόσκοποι Αργυρού Τρίφυλλου (απαίτηση αρ. 87)

(*) Αντίγραφο του προσκοπικού διαβατηρίου του κάθε Προσκόπου θα πρέπει να σταλεί μαζί με την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής προς απόδειξη των πιο πάνω.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι Πρόσκοποι θα διανυκτερεύσουν σε υπαίθριο καταφύγιο το οποίο θα κατασκευάσουν οι ίδιοι. Η δοκιμασία για την αξιολόγηση (αρ. 91) αφορά πορεία 10-15 χλμ σε άγνωστο έδαφος, ταχύ οδοιπορικό και χαρτογράφηση πορείας για απόσταση 1 χλμ, ημερολόγιο πορείας και μαγείρεμα χωρίς τη χρήση μαγειρικών σκευών. Κατά τη διάρκεια της πορείας οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ανταποκριθούν σε επεισόδια ετοιμότητας ή άλλες Προσκοπικές Δοκιμασίες. Επίσης, θα παρουσιάσουν τη ζωή τους στην Ομάδα ετοιμάζοντας μια απλή κατασκευή, όπως ένα απλό πλαίσιο ή μια αφίσα με φωτογραφίες (απαίτηση αρ. 88)

Η μεταφορά των Προσκόπων από τις πόλεις τους, θα διευθετηθεί από τα οικία Συστήματα και /ή την κάθε Επαρχιακή Εφορεία. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε κόστος για τη μεταφορά θα είναι επιπλέον του τιμήματος συμμετοχής που έχει οριστεί για τη δράση αυτή. Έχουμε ετοιμάσει σχετική επιστολή συμμετοχής προς χρήση σας, την οποία μπορείτε να διαμορφώσετε αναλόγως.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν στο Προσκοπικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Κόρνου μέχρι τις 6.30-7.00μ.μ. της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2019 με στολή εργασίας.

Κάθε Σύστημα θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά εδώ τη δήλωση συμμετοχής για κάθε Πρόσκοπο και να «φορτώσει» αντίγραφο του προσκοπικού διαβατηρίου.

Ο κάθε Πρόσκοπος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα μαζί του τα ακόλουθα:

– Ατομικό κουτί Α’ Βοηθειών

– 1 Κοντό περίπου 1,5μ

– 2 Παλλούκια

– Σετ μαγειρικών σκευών (ανά 2 άτομα)

– Όλα τα απαραίτητα εφόδια για εστίαση και διαβίωση στο ύπαιθρο

– Πλήρη προσκοπική Στολή

– Γραφική ύλη

– Ένα απλό πλαίσιο ή μια αφίσα με τις φωτογραφίες από τη ζωή του στην Ομάδα.

Το τίμημα συμμετοχής στη δράση έχει καθοριστεί στα €20 και περιλαμβάνει τα έξοδα διατροφής, τα υλικά και το αναμνηστικό της δράσης.

Στη δράση μπορεί να συμμετέχει ένας Βαθμοφόρος από κάθε Προσκοπική Ομάδα εφόσον οι Πρόσκοποι της Ομάδας του αξιολογούνται στη δράση. Στην περίπτωση που και άλλοι Βαθμοφόροι, επιθυμούν να συμμετέχουν, θα είναι ευπρόσδεκτοι και θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα συμμετοχής των €10. Δήλωση Βαθμοφόρων εδώ

Τελική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής για Πρόσκοπους και Βαθμοφόρους είναι η 8η Ιουνίου 2019. Ενημερώνεστε ότι δεν θα γίνεται καμία αίτηση αποδεκτή πέραν αυτής της ημερομηνίας και για οποιαδήποτε ακύρωση μετά δεν θα γίνεται επιστροφή του σχετικού αντίτιμου συμμετοχής.

Όλες οι υπογεγραμμένες από τους γονείς Δηλώσεις Συμμετοχής των Προσκόπων, θα πρέπει να παραδοθούν στη γραμματεία της δράσης κατά την προσέλευση στις 28 Ιουνίου 2019.

Σημειώνεται ότι το τίμημα συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί ομαδικά για όλους τους συμμετέχοντες από το κάθε Σύστημα όχι αργότερα από τις 8 Ιουνίου 2019 στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Λογαριασμού: 0136 05 002034

IBAN Nο: CY17002001360000000500203400

SWIFT: BCYPCY2N

Στην αιτιολογία απαραίτητα θα πρέπει να αναγράφεται: ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ-{ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ}

Αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να αποσταλεί πριν τη δράση το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουνίου 2019 στην Εφορεία Κλάδου Προσκόπων (scouts@cyprusscouts.org) και στο Λογιστήριο του ΣΠΚ (logistirio@cyprusscouts.org).

Με σιγουριά ότι μαζί μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια δράση που θα αποτελεί την κορύφωση των στόχων ανέλιξης του κάθε Πρόσκοπου και θα χαρίσει σε όλους στιγμές χαράς, εμπειρίες μοναδικές και αναμνήσεις μιας ζωής.

Για απορίες/διευκρινίσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί με την Έφορο του Κλάδου Προσκόπων/Γ.Ε. (scouts@cyprusscouts.org) ή στο 99382338 (μετά τις 3.00 μ.μ.)

 

Σχετικά Αρχεία: Αξιολόγηση Χρυσού Τρίφυλλου – Ενημέρωση Γονέων

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,
Μάριος Χρίστου             Λίνα Σαλίδου-Ζάρκα

Γενικός Έφορος             Έφορος Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε.

Δράση Ανάβασης Κλάδου Προσκόπων 2019

Αδελφοί μου,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την 4η Παγκύπρια Δράση Ανάβασης που διοργανώνει ο Κλάδος Προσκόπων της Γενικής Εφορείας για τους Πρόσκοπους Γ’ Γυμνασίου με σκοπό την ενημέρωση τους για τον Κλάδο Ανιχνευτών που σύντομα θα μεταπηδήσουν.

Η δράση θα είναι διήμερη και θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, στην περιοχή παλαιού Λιμανιού, Κάστρου και Μόλου και θα διανυκτερεύσουμε στο Λανίτειο Λύκειο, το Σαββατοκύριακο, 06-07 Απριλίου 2019. Ώρα προσέλευσης στην πλατεία παλαιού Λιμανιού, η ώρα 12.00 π.μ. Λήξη στον ίδιο χώρο την Κυριακή, η ώρα 12.30μ.μ.

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν από προηγουμένως σε 4 Υποκατασκηνώσεις και ακολούθως σε Ομίλους.

Οι Πρόσκοποι προερχόμενοι από το ίδιο Σύστημα θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των 2-4 ατόμων ανάλογα με τη χωρητικότητα των αντίσκηνων που διαθέτουν τα Συστήματα και θα κατανεμηθούν σε διαφορετικούς Ομίλους. Στόχος είναι η δημιουργία μεικτών Ομίλων για σκοπούς αλληλογνωριμίας των συμμετεχόντων.

Οι Πρόσκοποι θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με μία Ανιχνευτική Περιπέτεια, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε Όμιλο. Επίσης, θα έχουμε την ενημέρωση με τίτλο «Γνώρισε τον Ανιχνευτή που θέλεις να γίνεις», καθώς επίσης, Ανιχνευτές θα μας ενημερώσουν για την ανιχνευτική τους ζωή. Φυσικά, το βράδυ θα ακολουθήσει διασκέδαση γύρω από την προσκοπική πυρά, γι’ αυτό όσα παιδιά θέλουν μπορούν να φέρουν μουσικά όργανα μαζί τους. Τέλος, στα πλαίσια της στρατηγικής μας συνεργασίας με την Cyta, θα παρακολουθήσουμε εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Η μεταφορά των Προσκόπων από τις πόλεις τους, θα διευθετηθεί από τα Συστήματα σας και /ή την κάθε Επαρχιακή Εφορεία. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε κόστος για τη μεταφορά θα είναι επιπλέον του τιμήματος συμμετοχής που έχει οριστεί για τη δράση αυτή. Έχουμε ετοιμάσει σχετική επιστολή συμμετοχής προς χρήση σας, την οποία μπορείτε να διαμορφώσετε αναλόγως.

Κάθε Σύστημα θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στο excel file που επισυνάπτεται, την Συγκεντρωτική Κατάσταση των Προσκόπων και Βαθμοφόρων που θα συμμετάσχουν.

Η κάθε Ομάδα Προσκόπων θα πρέπει απαραίτητα να φέρει μαζί της το Κουτί Α’ Βοηθειών της, την ευθύνη του οποίου θα έχει ο συνοδός Βαθμοφόρος, καθώς επίσης, και τα αντίσκηνα που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τους Προσκόπους όσο και από τους Βαθμοφόρους που θα συμμετέχουν.

Το τίμημα συμμετοχής στη δράση έχει καθοριστεί στα €15 και περιλαμβάνει τα έξοδα διατροφής, τα υλικά και το αναμνηστικό της δράσης.

Όσον αφορά τη συμμετοχή Βαθμοφόρων θα τηρηθεί η αναλογία 1 Βαθμοφόρος για κάθε 10 Προσκόπους, του οποίου η συμμετοχή θα είναι δωρεάν. Εντούτοις, από κάθε Προσκοπικό Σύστημα καλό είναι να συμμετέχει τουλάχιστον ένας συνοδός Βαθμοφόρος ανεξαρτήτως αριθμού Προσκόπων.

Στην περίπτωση που και άλλοι Βαθμοφόροι (πέραν της αναλογίας που αναφέρεται πιο πάνω ανά Σύστημα), επιθυμούν να συμμετέχουν, θα είναι ευπρόσδεκτοι και θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα συμμετοχής των €7.

Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής πέραν της 26/03/2019 δεν θα γίνεται επιστροφή του σχετικού αντίτιμου συμμετοχής.

Επισυνάπτονται (1) Λεκτικό επιστολής προς Γονείς/Κηδεμόνες για Δήλωση Συμμετοχής Προσκόπου και (2) Συγκεντρωτική Κατάσταση ανά Σύστημα. Όλες οι υπογεγραμμένες από τους γονείς Δηλώσεις Συμμετοχής των Προσκόπων, θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του συνοδού Βαθμοφόρου κατά τη διάρκεια της Δράσης.

Σημειώνεται ότι το τίμημα συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί ομαδικά για όλους τους συμμετέχοντες από το κάθε Σύστημα όχι αργότερα από τις 26 Μαρτίου 2019 στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Λογαριασμού: 0136 05 002034

IBAN Nο: CY17002001360000000500203400

SWIFT: BCYPCY2N

Στην αιτιολογία απαραίτητα θα πρέπει να αναγράφεται: ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΝΑΒΑΣΗΣ-{ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ}

Αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να συνοδεύσει τη Συγκεντρωτική Κατάσταση, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να αποσταλεί πριν τη δράση το αργότερο μέχρι τις 26 Μαρτίου 2019 στην Εφορεία Κλάδου Προσκόπων scouts@cyprusscouts.org και στο Λογιστήριο του ΣΠΚ logistirio@cyprusscouts.org .

Με σιγουριά ότι μαζί μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μία επιτυχημένη δράση η οποία πέραν από τις γνώσεις, τη ψυχαγωγία και τη γνωριμία με τον Ανιχνευτισμό, θα συμβάλει στο να δημιουργηθούν νέες φιλίες μεταξύ των Προσκόπων αλλά και των Βαθμοφόρων. Θα χαρίσει σε όλους στιγμές χαράς, εμπειρίες μοναδικές και αναμνήσεις μιας ζωής.

Για απορίες/διευκρινίσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε είτε μαζί με την Έφορο του Κλάδου Προσκόπων/Γ.Ε. (scouts@cyprusscouts.org) ή στο 99382338 (μετά τις 3.00 μ.μ.)

Επισυνάπτονται:

2019_115 Δράση Ανάβασης Κλάδου Προσκόπων – Ενημέρωση Γονέων b 2019_

116 Δράση Ανάβασης Κλάδου Προσκόπων – Δήλωση Γονέα

ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Με προσκοπικούς χαιρετιμούς,

Μάριος Χρίστου                                  Λίνα Σαλίδου-Ζάρκα

Γενικός Έφορος                                 Έφορος Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε.