Εφορεία Διοίκησης

Home/Εφορεία Διοίκησης

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέων Επιτροπών Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων

Με βάσει τις διατάξεις του Οργανισμού του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και του Εσωτερικού Κανονισμού Επιτροπών Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων Επιτροπών Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων. Η θητεία των υφιστάμενων Επιτροπών λήγει τον Μάρτιο του 2015. Απαραίτητα πρέπει να πραγματοποιηθούν Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις από όλα τα Συστήματα βάσει του άρθρου 7, του Εσωτερικού

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org