Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέων Επιτροπών Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων

Με βάσει τις διατάξεις του Οργανισμού του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και του Εσωτερικού Κανονισμού Επιτροπών Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων Επιτροπών Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων. Η θητεία των υφιστάμενων Επιτροπών λήγει τον Μάρτιο του 2015. Απαραίτητα πρέπει να πραγματοποιηθούν Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις από όλα τα Συστήματα βάσει του άρθρου 7, του Εσωτερικού