Τελευταία Νέα

0εκ.
Μέλη στον κόσμο
0
Μέλη στην Κύπρο
0
Χώρες παγκόσμια
0
Παγκόσμια Jamboree

Προσκοπική Μέθοδος Διαπαιδαγώγησης

  •  Ο Νόμος και η Υπόσχεση, που εισάγουν ένα πλαίσιο ηθικών αρχών

  •  Η μάθηση μέσα από την πράξη

  •  Η δράση σε μικρές ομάδες

  •  Το προοδευτικό σύστημα ατομικής προόδου

  •  Η φύση και η ζωή στη φύση

  •  Η υποστήριξη των ενηλίκων και το προσωπικό παράδειγμα

  •  Το συμβολικό πλάσιο

  •  Η διάδραση με την κοινωνία

Προσκοπικά ρητά

We never fail when we try to do our duty, we always fail when we neglect to do it.

Robert Baden-Powell, Ιδρυτής

Be Prepared… the meaning of the motto is that a scout must prepare himself by previous thinking out and practicing how to act on any accident or emergency so that he is never taken by surprise.

Robert Baden-Powell, Ιδρυτής

A Scout smiles and whistles under all circumstances.

Robert Baden-Powell, Ιδρυτής

The Scoutmaster teaches boys to play the game by doing so himself.

Robert Baden-Powell, Ιδρυτής

Κοινωνικά Δίκτυα:

Χρήσιμες Ιστοσελίδες:

Χορηγοί  – Συνεργάτες:

Μέγας Χορηγός: