Τελευταία Νέα

0εκ.
Μέλη στον κόσμο
0
Μέλη στην Κύπρο
0
Χώρες παγκόσμια
0
Παγκόσμια Jamboree

Προσκοπική Μέθοδος Διαπαιδαγώγησης

  •  Ο Νόμος και η Υπόσχεση, που εισάγουν ένα πλαίσιο ηθικών αρχών

  •  Η μάθηση μέσα από την πράξη

  •  Η δράση σε μικρές ομάδες

  •  Το προοδευτικό σύστημα ατομικής προόδου

  •  Η φύση και η ζωή στη φύση

  •  Η υποστήριξη των ενηλίκων και το προσωπικό παράδειγμα

  •  Το συμβολικό πλάσιο

  •  Η διάδραση με την κοινωνία

Προσκοπικά ρητά

We never fail when we try to do our duty, we always fail when we neglect to do it.

Robert Baden-Powell, Ιδρυτής

Be Prepared… the meaning of the motto is that a scout must prepare himself by previous thinking out and practicing how to act on any accident or emergency so that he is never taken by surprise.

Robert Baden-Powell, Ιδρυτής

A Scout smiles and whistles under all circumstances.

Robert Baden-Powell, Ιδρυτής

The Scoutmaster teaches boys to play the game by doing so himself.

Robert Baden-Powell, Ιδρυτής

Χρήσιμες Ιστοσελίδες:

Χορηγοί  – Συνεργάτες:

Μέγας Χορηγός:                

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org