Τελευταία Νέα

910, 2014

Παιχνίδι: Στον Ρυθμό του JOTA – JOTI

Στα πλαίσια της φετινής διοργάνωσης του J.O.T.A. (Jamboree-On-The-Air – Τζάμπορη των Αιθέρων) και J.O.T.I. (Jamboree-On-The-Internet – Τζάμπορη στο Internet) το […]

0εκ.
Μέλη στον κόσμο
0
Μέλη στην Κύπρο
0
Χώρες παγκόσμια
0
Παγκόσμια Jamboree

Προσκοπική Μέθοδος Διαπαιδαγώγησης

  • Ο Νόμος και η Υπόσχεση, που εισάγουν ένα πλαίσιο ηθικών αρχών
  • Η μάθηση μέσα από την πράξη
  • Η δράση σε μικρές ομάδες
  • Το προοδευτικό σύστημα ατομικής προόδου
  • Η φύση και η ζωή στη φύση
  • Η υποστήριξη των ενηλίκων και το προσωπικό παράδειγμα

Προσκοπικά ρητά

We never fail when we try to do our duty, we always fail when we neglect to do it.
Robert Baden-Powell, Ιδρυτής
Be Prepared… the meaning of the motto is that a scout must prepare himself by previous thinking out and practicing how to act on any accident or emergency so that he is never taken by surprise.
Robert Baden-Powell, Ιδρυτής
A Scout smiles and whistles under all circumstances.
Robert Baden-Powell, Ιδρυτής
The Scoutmaster teaches boys to play the game by doing so himself.
Robert Baden-Powell, Ιδρυτής