Αδελφοί μου,

Όπως γνωρίζετε η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (World Organization of the Scout Movement – WOSM), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έχουν προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με βάση την οποία τα μέλη του WOSM θα συμβάλουν ενεργά στην προώθηση της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDG’s) όπως αυτοί έχουν υιοθετηθεί από τον ίδιο τον ΟΗΕ. Τα 50 εκατομμύρια Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο, δημιουργούν τη μεγαλύτερη οργανωμένη προσπάθεια συνεισφοράς της νεολαίας στην επίτευξη των στόχων.

Για την Προσκοπική Περίοδο 2019-20, συμμετέχοντας στην παγκόσμια προσπάθεια, έχουμε δημιουργήσει ειδικό πρόγραμμα προώθησης των SDG’s με βασικό στόχο, την πληροφόρηση των μελών μας αλλά και των οικογενειών τους για την ύπαρξη τους μέσα από την πολιτική του ΟΗΕ, παρ’ όλο που το Προσκοπικό πρόγραμμα γενικά βασίζεται πάνω στους στόχους αυτούς (αν και αυτό προϋπάρχει πριν από τη δημιουργία τους)

Για τον σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει ατομικές απαιτήσεις για κάθε ένα από τους 17 SDG’s οι οποίες έχουν διαχωριστεί ανάλογα με τις ηλικίες των μελών μας (μικρά Λυκόπουλα 6-7 ετών, Λυκόπουλα 8-10 ετών, Πρόσκοποι 11-15 ετών, Ανιχνευτές 15-18 ετών και ενήλικες άνω των 18 ετών). Βασική επιδίωξή μας είναι η προώθηση των SDG’s μέσω ενός προγράμματος απαιτήσεων βιωματικής μάθησης με σύνθημα «Πρόσκοποι, Βιωματική Μάθηση για Βιώσιμη Ανάπτυξη». Με τη συμπλήρωση των σχετικών απαιτήσεων την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2019 -30 Απριλίου 2020, το κάθε μέλος του ΣΠΚ θα αποκτά το αντίστοιχο «πτυχίο» – σήμα (τύπου καρφίτσας – pin) το οποίο θα μπορεί να φέρει στη στολή του αλλά και στην πολιτική του περιβολή.

Για τα ανήλικα μέλη μας, η επικύρωση της συμπλήρωσης των απαιτήσεων θα γίνεται τόσο από τους ίδιους του γονείς, όσο και από τους αντίστοιχους βαθμοφόρους, ανάλογα με την απαίτηση. Για τους ενήλικες, εναπόκειται στον κάθε ενήλικα να κάνει την προσωπική αξιολόγησή του ατομικά, και αν ο ίδιος πιστεύει ότι με τις πράξεις και τον τρόπο ζωής του ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις να αποκτήσει το «πτυχίο» τότε θα το ζητήσει.

Για βοήθεια όλων, έχουν ετοιμαστεί ειδικά καρτελάκια σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία μπορούν να τυπωθούν για να συμπληρωθούν σε αυτά οι υπογραφές (γονέων και βαθμοφόρων).

Όταν τουλάχιστο το 80% των μελών ενός Προσκοπικού Κλιμακίου συμπληρώσει τους SDG’s της περιόδου, τότε θα απονέμεται ειδικό πτυχίο και στο κλιμάκιο αυτό.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον ΒΓΕ Προσκοπικού Προγράμματος αδ. Θεόδωρο Ζάρκα και την ομάδα των συνεργατών του από όλους τους Κλάδους, τις Ειδικότητες και την Εφ. Εκπαιδεύσεων, που ετοίμασαν το εντυπωσιακό πραγματικά αυτό πρόγραμμα.

Βέβαιος για τη θετική ανταπόκριση όλων.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος

Για το αρχείο πατήστε CSA_SDGs_manual_V3b