Αδελφοί μου,

Επισυνάπτονται:

(α) το διατροφολόγιο κατασκηνώσεων για την περίοδο 2019 όπως αυτό προτάθηκε από την ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή του Εφόρου Κατασκηνώσεων ΓΕ και Αρχηγών Συστημάτων που συστάθηκε.

(β) το ημερολόγιο Λειτουργιών στο Ναϋδριο του Αγίου Γεωργίου Πλατανιών.

**Σημειώνεται ότι για τις επισκέψεις / εκπαιδεύσεις της CYTA θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα, μόλις μας αποσταλούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

Επισυναπτόμενα:

A)ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Β)Ναϋδριο Αγίου Γεωργίου