Σας πληροφορώ ότι το «The Academy 2016» διοργανώνεται από το Σώμα Προσκόπων Κύπρου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Προσκοπικό Γραφείο Υποστήριξης Γενεύης (Europe Support Centre – Geneva). Οι εργασίες της «Ακαδημίας 2016» θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο Palm Beach στη Περιοχή Δεκέλειας στη Λάρνακα από 1-6 Νοεμβρίου.

Από πλευράς Σώματος Προσκόπων Κύπρου δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας, μέλη της Γενικής Εφορείας και οι Επαρχιακοί Έφοροι. Το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €75 ανά ημέρα ανά άτομο και περιλαμβάνει πέρα από την παρακολούθηση των εργασιών των εκπαιδεύσεων το γεύμα (μπουφέ) και τα διαλείμματα καφέ στο ξενοδοχείο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη σειρά των τεσσάρων ημερών εκπαιδεύσεων (Τετάρτη – Σάββατο) ή κατά επιλογή συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις.

Για πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και το θεματολόγιο της εκπαίδευσης παρακαλείστε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thesgacademy.eu.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα έντυπα Υποβολής Αίτησης για Παρακολούθηση Σχολής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και η πληρωμή θα πρέπει να γίνει με τη σχετική κατάθεση στην τράπεζα όπως αυτό γίνεται και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παρακολούθηση Σχολών Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων. Ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων καθορίζεται η Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που θα ληφθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων θα τηρηθεί προτεραιότητα κατά σειρά (Εκπαιδευτική Ομάδα, Γενική Εφορεία και Επαρχιακοί Έφοροι) κατά αρχαιότητα. Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλείστε να απευθύνεστε στον Έφορο Εκπαιδεύσεων αδ. Θεόδωρο Ζάρκα.

About the Author:

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org