Αδελφοί μου,

Σας πληροφορώ ότι με βάση τα στοιχεία εγγραφών της περιόδου 2018-19 για το Προσκοπικό Έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου 2019, τα Προσκοπικά Συστήματα και οι Επαρχιακές Εφορείες που έχουν παρουσιάσει αριθμητική αύξηση των μελών τους και κατά συνέπεια έχουν επιτύχει στους στόχους του Growth Award 2018-19, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη της αντίστοιχης στρατηγικής προτεραιότητας της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης είναι:

16, 21, 23, 27, 30, 33, 40, 50, 61, 68, 71, 75, 99, 103, 107, 112,123, 143, 159, 245, 24ο, 250, 253, 254, 266, 279, 282, 283, 286, 287, 289, 291, 293, 297, 298, 299 και 302.

Επαρχιακή Εφορεία Λευκωσίας, Επαρχιακή Εφορεία Λεμεσού, Επαρχιακή Εφορεία Αμμοχώστου, Επαρχιακή Εφορεία Λάρνακας, Επαρχιακή Εφορεία Κόλπου Μόρφου και Επαρχιακή Εφορεία Πάφου.

Η συνολική αριθμητική αύξηση του ΣΠΚ σε σύγκριση με την περίοδο 2017-18 ανέρχεται σε 7,7%.

Σε όλα τα πιο πάνω κλιμάκια απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επίτευξη και του φετινού στόχου. Η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2019 αντί στις 29 Νοεμβρίου που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα της Γενικής Εφορείας, από την ίδια τη νέα διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιφέρειας που θα είναι παρούσα σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος