Παγκύπρια Δράση Κλάδου Λυκοπούλων 14 Μαΐου 2017

Home/Γενικά, Γενική Εφορεία, Κλάδος Λυκοπούλων/Παγκύπρια Δράση Κλάδου Λυκοπούλων 14 Μαΐου 2017

Σε συνέχεια του πιο πάνω θέματος και για τη καλύτερη δυνατή οργάνωση της Δράσης μας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε το αργότερο μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2017 στις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, cubscouts@cyprusscouts.org και spk@cyprusscouts.org τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τις Αγέλες της Επαρχιακής σας Εφορείας που θα λάβουν μέρος στη Δράση (αναμένουμε ότι θα συμμετάσχουν όλες οι Αγέλες).

2. Τους αριθμούς των Λυκοπούλων ανά Αγέλη που αναμένετε να συμμετάσχουν στη Δράση.

3. Τον αριθμό των Λεωφορείων που υπολογίζετε να χρειαστούν για τη μετάβαση των Λυκοπούλων σας στο χώρο της Δράσης.

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για τη διοργάνωση της μεγάλης αυτής Δράσης

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Έφορο του Κλάδου Λυκοπούλων, Ηρόδοτο Μιχαήλ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cubscouts@cyprusscouts.org.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου
Γενικός Έφορος
Ηρόδοτος Μιχαήλ
Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων

About the Author:

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org