Σας πληροφορώ ότι τα Προσκοπικά Πρατήρια θα είναι ανοικτά κατά τις πιο κάτω μέρες και ώρες για υποστήριξη των μελών μας και ιδιαίτερα όσων θα συμμετάσχουν στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ημερομηνία:       Ωράριο:

16/7/2020          3.00μμ – 6.00μμ

17/7/2020          9.00πμ – 13.30μμ 2.00μμ – 6.00μμ

18/7/2020          9.00πμ – 13.30μμ

20/7/2020          3.00μμ – 6.00μμ

21/7/2020          9.00πμ – 13.30μμ

22/7/2020          3.00μμ – 6.00μμ

23/7/2020          9.00πμ – 13.30μμ 2.00μμ – 6.00μμ

24/7/2020          3.00μμ – 6.00μμ

25/7/2020          9.00πμ – 13.30μμ

27/7/2020 3.00μμ – 6.00μμ

28/7/2020 9.00πμ – 13.30μμ

29/7/2020 3.00μμ – 6.00μμ

30/7/2020 μέχρι 31/8/2020 ΚΛΕΙΣΤΟ

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ημερομηνία           Ωράριο

21-24/7/2020       4.00μμ – 8.00μμ

25/7/2020            11.00πμ – 2.00μμ

4-7/8/2020           4.00μμ – 8.00μμ

8/8/2020              11.00πμ – 2.00μμ

9/8/2020 μέχρι 31/8/2020 ΚΛΕΙΣΤΟ