Εκθεση Πεπραγμένων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου
για την Προσκοπική Χρονιά 2017-2018
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Ανδρέα Λάμπρου

Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας.
Ευχαριστώ τα αριστίνδην μέλη, τα επίτιμα μέλη, τους εκπροσώπους των Αρχών και των οργανωμένων συνόλων, τους φίλους του Προσκοπισμού και τους Παλαιούς Προσκόπους, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας.
Ευχαριστίες και βαθύτατη εκτίμηση απευθύνω και σε όλους εσάς τους Βαθμοφόρους του Σώματος και τα στελέχη των Επιτροπών των Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων.

Αγαπητοί μου,

Έχουμε διανύσει το τρίτο και τελευταίο έτος της θητείας μας ως εκλεγμένοι αξιωματούχοι του Σώματος, προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων εσάς. Έχοντας κατά νουν τους στόχους που αρχικά τέθηκαν καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα της Γενικής Εφορείας, καταβάλαμε συντονισμένες προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε υφιστάμενα σοβαρά προβλήματα και να θέσουμε τα θεμέλια για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της Κεντρικής και της Περιφερειακής Διοίκησης του Σώματος, την στήριξη του έργου της Γενικής Εφορείας και των περιφερειακών κλιμακίων, την βελτίωση των υποδομών του Σώματος, την εξεύρεση πόρων, την συνεργασία με κρατικούς φορείς και υπηρεσίες και την συνεργασία με την Εκκλησία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, από την πρώτη μέρα που ανάλαβε καθήκοντα, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την πιστή εφαρμογή του Οργανισμού και των Κανονισμών σε κάθε λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης, απαιτώντας, ως είναι φυσικό, το ίδιο από όλα χωρίς οποιανδήποτε εξαίρεση τα κλιμάκια του Σώματος. Παρά το γεγονός ότι είμεθα όλοι εθελοντές δεν παύει ασφαλώς να ισχύει η βασική αρχή ότι με την είσοδο και την παραμονή μας στην προσκοπική κίνηση είμαστε υπόχρεοι, όλοι ανεξαιρέτως, να τηρούμε και να εφαρμόζουμε τις αρχές της Οργάνωσης και να εφαρμόζουμε πιστά τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς.

Είναι με ιδιαίτερη λύπη που διαπιστώνω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και με κάποια ευκολία, ερμηνεύουμε ή/και εφαρμόζουμε τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς όπως, κατά περίπτωση, επιθυμούμε, χωρίς συνέπεια και κατά τρόπο όχι δίκαιο. Και αυτό γίνεται σε όλα σχεδόν τα κλιμάκια του Σώματος. Επίσης τροποποιούμε Κανονισμούς ευκαιριακά και, και σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι με αντικειμενικά κριτήρια.

Ο υφιστάμενος Οργανισμός του Σώματος δεν βοήθησε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ακόμα συνέβαλε να συνεχίζονται αδικίες, λανθασμένοι χειρισμοί, και αμφισβήτηση θεσμικών οργάνων. Μερικοί από εμάς δεν καταλάβαμε ακόμα ότι έχουμε να κάνουμε πρώτιστα με ανθρώπους και ότι οφείλουμε να τηρούμε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της αναφοράς, της δίκαιης , ίσης και αμερόληπτης μεταχείρισης των ανθρώπων και της ελεύθερης έκφρασης άποψης.

Αυτά όλα, μαζί με τα συσσωρευμένα προβλήματα και νοοτροπίες ετών, μας έχουν οδηγήσει σε σοβαρά αδιέξοδα. Χρειάζονται άμεσα βαθιές τομές , σοβαρές και τολμηρές αποφάσεις από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Χρειάζεται ΑΜΕΣΑ η υιοθέτηση νέου Οργανισμού. Ακόμα θα πρέπει να εξεταστεί και ο τρόπος έγκρισης και τροποποίησης των Κανονισμών.

Δυστυχώς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθεια ετοιμασίας ενός προσχεδίου για τον Οργανισμό του Σώματος. Υιοθετήθηκαν
διαδικασίες χρονοβόρες. Αναλώθηκε αρκετός χρόνος στις διαδικασίες αυτές και συγκριτικά, πολύ ολιγότερος στη συγγραφή του προσχεδίου από τον Διοικητικό Συμβούλιο.

Έγιναν πέραν των δέκα συνεδριάσεων αποκλειστικά για το θέμα αυτό. Ορισμένες μάλιστα πολύωρες και μια ολοήμερη. Έγινε σε βάθος συζήτηση βασικών άρθρων, ακούστηκαν πολύ ωραίες και χρήσιμες απόψεις χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της προσπάθειας, παρά την σχετική εντολή που το Δ.Σ. είχε από την Γενική Συνέλευση. Ίσως θα ήταν καλύτερα να δημιουργηθεί μια ολιγομελής επιτροπή για πιο γρήγορη προώθηση του θέματος. Άλλωστε το ζητούμενο από όλους ήταν να ετοιμαστεί ένα προσχέδιο, ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο να αποσταλεί στα μέλη της Γ.Σ. για σχόλια και απόψεις και στην συνέχεια να τεθεί ενώπιον της για έγκριση. Λυπούμαι ειλικρινά για την εξέλιξη του θέματος και αναλαμβάνω τις ευθύνες που μου αναλογούν.

Η υιοθέτηση νέου Οργανισμού ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες των μελών του Σώματος και τις σύγχρονες τάσεις διοίκησης, θα επιλύσει πολλά από τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε και θα βοηθήσει τα μέγιστα την προσπάθεια για να πετύχουμε την αναγκαία εσωτερική συνοχή, ούτως ώστε απερίσπαστοι να αφιερώσουμε όλο μας τον χρόνο στο βασικό μας σκοπό που είναι Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΎ. Είναι γιαυτό που πρέπει η ετοιμασία του νέου Οργανισμού να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα για το νέο Δ.Σ. Έγινε αρκετή εργασία. Θα ήταν φρόνιμο να αξιοποιηθεί από το νέο Δ.Σ.

Αγαπητά μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Π.Κ.,

Παρά τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν, μπορούμε να πούμε ότι η χρονιά που πέρασε υπήρξε δημιουργική και οι δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Εφορείας αλλά και των Επαρχιακών Εφορειών και των Συστημάτων ήταν πολλές, σημαντικές και επιτυχείς.

Γνωρίζω πολύ καλά τις αδυναμίες και τις ελλείψεις μας. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζω και τις δυνατότητες μας που είναι πολύ μεγάλες. Με σοβαρή και συντονισμένη δουλειά και προπάντων με καλή θέληση μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα.

Ακόμα προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για την λειτουργία νέων Συστημάτων σε αγροτικές περιοχές ούτως ώστε να δοθεί ευκαιρία και στα παιδιά αυτά να ζήσουν ευχάριστες στιγμές μέσω του Προσκοπικού προγράμματος. Οι προσπάθειές μας επίσης θα πρέπει να ενταθούν στην προσέλκυση νέων ανθρώπων. Νέων στελεχών. Έχουμε ανάγκη από νέους και ενθουσιώδεις Βαθμοφόρους.

Ο Προσκοπισμός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ορθή διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μας και στη διάπλαση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Προσωπικοτήτων που διαπνέονται από αγάπη προς το συνάνθρωπό τους, που σέβονται τους γονείς τους, που συντρέχουν τον πάσχοντα, που αγωνίζονται για την ηθική τελείωσή τους, που εφαρμόζουν τη διδασκαλία του Θεανθρώπου, που συμμετέχουν στον αγώνα του λαού μας για ελευθερία και δικαίωση στο νησί μας.

Όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για να δημιουργήσουμε μια άριστη Προσκοπική Κίνηση, που θα τιμά όλους μας και θα αποβεί προς όφελος της κοινωνίας μας.
Ας δούμε λοιπόν το ποτήρι μισογεμάτο και αφού αντικειμενικά αναλύσουμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μακριά και έξω από προσωπικές ατζέντες, να φροντίσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Όλοι μας ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, την οποία, ο καθένας και όλοι μαζί, υπηρετούμε ή πρέπει να υπηρετούμε, με πίστη, ζήλο και αφοσίωση με σκοπό να προσφέρουμε, ότι καλύτερο μπορούμε προς τα παιδιά και τους νέους μας και, ταυτόχρονα, να ανεβάσουμε την Προσκοπική Κίνηση όσο ψηλότερα γίνεται. Ας επικρατήσει ΑΓΑΠΗ μεταξύ μας. Έτσι μόνο θα τα καταφέρουμε. Κάποιοι από εμάς είναι καλό να σταματήσουμε να πιστεύουμε, θα έλεγα και με κάποια δόση αλαζονείας, ότι μετά από εμάς θα έλθει το χάος. Να στηρίξουμε, στην πράξη και όχι στα λόγια, τα νέα παιδιά. Τα παιδιά που θέλουν να μάθουν από τις εμπειρίες μας. Είναι αυτοί που θα μας διαδεχθούν.

Κλείνοντας την παρούσα εισαγωγική αναφορά, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. του Σ.Π.Κ. για την συνεργασία που είχαμε καθώς και τον Γενικό Έφορο προσπάθειές του να φέρει σε πέρας το προσκοπικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ τα μέλη της Γενικής Εφορείας τα οποία τον βοηθούν στο έργο του και όλους τους Βαθμοφόρους του Σώματος για την προσφορά τους. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη των Επαρχιακών Προσκοπικών Επιτροπών και τα μέλη των Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων. Θερμές ευχαριστίες και προς τούς πολύ αγαπητούς παλαιούς προσκόπους για την στήριξη που παρέχουν στο Σώμα καθώς και το έμμισθο προσωπικό για την βοήθεια και υποστήριξη που μας παρέχει.

Πιο κάτω παραθέτω τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που τώρα τελειώνει, για τη δραστηριότητα της Κεντρικής Διοίκησης του Σώματος.

Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Γ.Ε. που ανταποκρίθηκαν στην παράκληση μου να με εφοδιάσουν με τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες για σύνταξη της έκθεσης αυτής. Για τις δραστηριότητες που δεν στάλθηκαν σχετικά σημειώματα ασφαλώς δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά.

1. Αριθμητική δύναμη Σ.Π.Κ.
Η συνολική αριθμητική δύναμη του Σώματος, με βάση τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί, για την προσκοπική χρονιά 2017-2018, είναι:

 

Επαρχιακή Εφορεία

 

Λευκωσίας

Λεμεσού

Λάρνακας

Πάφου

Αμμοχώστου

Κερύνειας

Μόρφου

ESBA

WSBA

Σύνολο

Μικρή
Αγέλη

159

146

65

3

70

21

6

 

 

470

Λυκόπουλα

759

398

155

31

179

64

16

1602

Πρόσκοποι, Αεροπρόσκοποι,
Ναυτοπρόσκοποι

482

338

124

23

167

43

33

1210

Ανιχνευτές

258

178

64

9

72

32

10

 

 

623

Προσκοπικό
Δίκτυο

30

30

13

0

12

0

0

 

 

85

Βαθμοφόροι

147

99

155

4

97

17

11

9

2

465

Έφοροι

10

18

4

5

12

2

1

52

Σύνολο
ανά Επαρχία

1845

1207

504

75

609

179

77

9

2

4507

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Γενική Εφορεία

Επιτροπές

Παλαιοί Πρόσκοποι

 

17

30

570

605

 

 

2. Διοικητικό Συμβούλιο
Κατά την περίοδο Ιουλίου 2017 – Ιουνίου 2018 έγιναν είκοσι τρείς συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και τέσσερις συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής του και άλλων επί μέρους ή ειδικών επιτροπών του Δ.Σ. που συστάθηκαν για να επιληφθούν θεμάτων που προέκυψαν.
Μερικά από τα θέματα που έτυχαν συζήτησης/χειρισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν τα
ακόλουθα:
Επιδιορθώσεις/Αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων κατασκηνωτικών χώρων και Εκπαιδευτικού Κέντρου Κόρνου, Αγορά εξοπλισμού, Λογιστικά/Οικονομικά θέματα όλων των κλιμακίων, εορτασμοί Αγίου Γεωργίου, Μέρα Σκέψεως, Απονομές τιμητικών διακρίσεων, Προβλήματα Επαρχιακών Εφορειών, Επαρχιακών Προσκοπικών Επιτροπών και Συστημάτων, Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορι Ιαπωνίας 2019, Roverway, Εκσυγχρονισμός Οργανισμού, Εσωτερικοί Κανονισμοί ΣΠΚ, Μηχανογράφηση ΣΠΚ, Οικία Τροόδους, Αρωγή Συστημάτων.

3. Πρότυπο Ποιότητας GSAT
Το εργαλείο Global Support Assessment Tool (GSAT) είναι ένα πρότυπο ποιότητας το οποίο δημιουργήθηκε και ανήκει στη Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση (WOSM) σε συνεργασία με την εταιρεία SGS, κορυφαία στον τομέα αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και έχει σαν σκοπό την αξιολόγηση των Εθνικών Σωμάτων ως προς την Ορθή Πρακτική της Καλής Διακυβέρνησης και τον Ποιοτικό Προσκοπισμό.
Ο σκοπός του προτύπου GSAT είναι να χρησιμεύσει ως αναφορά των βέλτιστων πρακτικών για τα Εθνικά Σώματα και η εφαρμογή του, θα επιτρέψει στα Εθνικά Σώματα να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους τομείς βελτίωσής τους και ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη ευθύνη τους έναντι των ενδιαφερομένων μερών.
Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, ως μέλος της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης (WOSM) έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του προτύπου. Με την εφαρμογή του προτύπου και την αξιολόγηση, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου θα είναι σε θέση να προσδιορίσει την τρέχουσα κατάσταση του με βάση τα καθορισμένα κριτήρια που υιοθετήθηκαν σε ολόκληρο το Κίνημα και τα οποία χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για τις προσεχείς προτεραιότητες του.

Στο πλαίσιο του εργαλείου αναπτύχθηκαν 10 «Διαστάσεις των Βέλτιστων Πρακτικών», που η κάθε μια αποτελείται από 5 έως 13 κριτήρια. Οι πέντε από τις δέκα διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο διαγράφονται ως οι βασικές και αφορούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τους ενήλικες και την διακυβέρνηση.

Πορεία του ΣΠΚ προς την Πιστοποίηση
Το ΣΠΚ, στα πλαίσια της υποχρέωσης του για εφαρμογή του προτύπου έχει προχωρήσει στις πιο κάτω ενέργειες και βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την αξιολόγηση από εξωτερικούς επιθεωρητές. Την ευθύνη της πιστοποίησης έχει αναλάβει η Γενική Εφορεία και τον συντονισμό της διαδικασίας έχει αναλάβει ο αδ. Αντώνης Καρσεράς.
Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εφόρους της Γ.Ε. οι οποίοι έχουν αναλάβει ως επικεφαλής των πέντε τομέων όπως έχουν καταγραφεί σχετικά στο οργανόγραμμα που έχει ετοιμαστεί.

Παράλληλα, κατά την χρονιά 2017 έχουν γίνει ενημερωτικές παρουσιάσεις και συμμετοχή σε συναντήσεις σχετικά με το θέμα. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Στις 20/5/2017 έγινε η πρώτη παρουσίαση σε μέλη του Δ.Σ, της Γ.Ε. και στους Επαρχιακούς Εφόρους σχετικά με το GSAT.
B. Στα πλαίσια του 41ο Παγκόσμιου Συνέδριου της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης που έγινε στο Azerbaijan μεταξύ 14-18/8/2018, η αποστολή συμμετείχε σε σεμινάρια σχετικά με το GSAT, καθώς επίσης είχε επαφές με μέλη της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το θέμα.
Γ. Συμμετοχή στη πρώτην εκπαίδευση αυτό-αξιολόγησης που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια μεταξύ 29/9 – 1/10/2017 στην πόλη Ohrid της Π.Γ.Δ.Μ.
Δ. Στις 12/10/2017, έγινε παρουσίαση του GSAT στο Δ.Σ., σε ειδική συνεδρία, όπου αναλύθηκε ο σκοπός και οι υποχρεώσεις του ΣΠΚ .
Ε. Στις 26/11/2017, έγινε ενημερωτική παρουσίαση του GSAT, στο 7ο Παγκύπριο Προσκοπικό Συνέδριο, προς τους συνέδρους και αναλύθηκε η μέχρι τότε πορεία της διαδικασίας.

Η διαδικασία για την πιστοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη με την συμμετοχή της ομάδας εργασίας κάτω από την καθοδήγηση του Συντονιστή της Ομάδας, με στόχο την ολοκλήρωση της περί τα τέλη του έτους 2018.

4. Επαφές Διοικητικού Συμβουλίου
Στο πλαίσιο της προώθησης των υποθέσεων του Σώματος τόσο ο Πρόεδρος όσο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν συνεχές συναντήσεις με κρατικούς αξιωματούχους.
Θα ήταν παράλειψη μου αν δεν έκανα ειδική αναφορά της στήριξης που παρέχει στο Σώμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ο Επίτροπος Εθελοντισμού με τους οποίους βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία.

5. Προσκοπικό Πρατήριο
Έχει εμπλουτιστεί το πρατήριο με νέα είδη σε σαφώς καλύτερες τιμές και ποιότητα. Έχει τεθεί σε εφαρμογή νέο λογισμικό το οποίο εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του πρατηρίου. Έχει επίσης λειτουργήσει προσκοπικό πρατήριο και στη Λάρνακα.

6. Οικονομική Διαχείριση Σ.Π.Κ./Έλεγχος Οικονομικής Δραστηριότητας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γενική Εφορεία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνετή και νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση της Κεντρικής Διοίκησης πάντοτε στα πλαίσια των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και με εφαρμογή του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα σε συνεργασία με τους Προέδρους των ΕΠΕ προωθείται η πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού που αφορά την Οικονομική Διαχείριση και τον Έλεγχο όλων των Κλιμακίων του ΣΠΚ.

7. Ταμείο Αρωγής Συστημάτων
Η Επιτροπή που ορίζεται από τον σχετικό Κανονισμό για διαχείριση του Ταμείου συνήλθε υπο την Προεδρία του Οικονομικού Συμβούλου Ανδρέα Σκίτσα και εξέτασε τις αιτήσεις που είχε ενώπιον της. Ενέκρινε τις οκτώ. Για τις περιπτώσεις αυτές διατέθηκε το ποσό των €5450,00.

8. Αγορά Κατασκηνωτικού ή άλλου Εξοπλισμού
Μετά από εισήγηση της Γενικής Εφορείας, προωθήθηκε η προμήθεια αντίσκηνων για τις ανάγκες των κατασκηνωτικών χώρων έναντι συνολικής δαπάνης €4400.

9. Κατασκηνωτικοί χώροι – Εγκαταστάσεις

α. Κατασκήνωση Πλατανιών

Ανέγερση νέας Κουζίνας – Τραπεζαρίας
Για όλες εγκαταστάσεις του χώρου έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία Πολεοδομική Άδεια. Στο στάδιο εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής ζητήθηκε από την αρμόδια αρχή η μετακίνηση της Κουζίνας – Τραπεζαρίας γιατί πάνω από το κτίριο διέρχονται καλώδια υψηλής τάσης της ΑΗΚ.
Έγιναν νέα σχέδια για ανέγερση της Κουζίνας – Τραπεζαρίας σε άλλο χώρο που υποδείχθηκε από την Γ.Ε. Έχει εξασφαλιστεί Πολεοδομική Άδεια και βρίσκεται στο τελικό στάδιο η εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής.
Στο μεταξύ έχουν ζητηθεί προσφορές για την ανέγερση του νέου κτιρίου. Η χαμηλότερη προσφορά φαίνεται να κυμαίνεται γύρω στις €200.000,00.Οι προσφορές βρίσκονται υπό μελέτη από τον Αρχιτέκτονα.
Για την χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί ποσό €100.000,00 από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Για το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Κατασκηνωτικός Χώρος ΚΑΠΑΡΗ στο Παραλίμνι

Όπως είναι γνωστό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 14.3.18, αποδέσμευσε ποσό €100.000,00 από το αποθεματικό για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στον Κατασκηνωτικό Χώρο ΚΑΠΠΑΡΗ σύμφωνα με τις υφιστάμενες άδειες που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές, για την συγκεκριμένη ανάπτυξη.

Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Αρχιτεκτονικό Γραφείο που έχει ετοιμάσει τα σχέδια, με στόχο να προωθηθεί η ετοιμασία όρων για ζήτηση προσφορών. Στόχος είναι οι προσφορές να ζητηθούν μέσα στον προσεχή Σεπτέμβριο.
Γίνεται σοβαρή προσπάθεια για εξασφάλιση χορηγιών.

γ. Κατασκήνωση Λούματα των Αετών

Έχει εξασφαλιστεί έκτακτη κρατική χορηγία ύψους €15.000,00 για εκτέλεση βελτιωτικών έργων με βάση τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Γ.Ε.

Ήδη εκτελούνται έργα ανακατασκευής των υφιστάμενων αποχωρητηρίων και ντούζ, ώς πρώτη φάση. Σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί το θέμα του ηλεκτροφωτισμού και θα προωθηθεί η επιδιόρθωση των «δόμων» που έχουν διαβρωθεί.

10. Μηχανογράφηση και εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων του Σώματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής πληρωμής των εγγραφών και της συμμετοχής στις σχολές με διασύνδεση με την JCC PAYMENT GATEWAY.
Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υποβοηθηθεί το έργο των βαθμοφόρων και των Επιτροπών των Συστημάτων και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία στις τράπεζες.

11. Διεθνείς Σχέσεις

• Συμμετοχή στο 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο Baku / Azerbaijan
13-18 Αυγούστου 2017
Το 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο χαρακτηρίστηκε ως το μαζικότερο (και ίσως το πιο απαιτητικό από πλευράς εργασιών και ανάγκης σοβαρής προετοιμασίας) συνέδριο στην ιστορία του Παγκόσμιου Προσκοπικού Κινήματος. Εκπροσωπήθηκαν σ’ αυτό 151 εθνικές αντιπροσωπείες (NSO’s / NSA’s) ό όλο τον πλανήτη.

Η αντιπροσωπεία του ΣΠΚ απαρτιζόταν από τους:
1. Ανδρέα Λάμπρου (Πρόεδρο ΔΣ)
2. Μάριο Χρίστου (ΓΕ)
3. Αλέκο Νικολάου (ΕΔΣ)
4. Αντώνη Καρσερά (ΕΕ Πάφου / GSAT Coordinator)

Στο περιθώριο του συνεδρίου η αντιπροσωπεία μας συμμετείχε στο COMMONWEALTH SCOUT ORGANISATIONS INFORMAL GATHERING, στο 8th DESMOS CONFERENCE, στο REGIONAL MEETING (EUROPEAN REGION) και στο SOUTH EAST EUROPEAN MEETING.

Η αντιπροσωπεία στη διάρκεια των εργασιών εργάστηκε μεθοδικά και συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της αναγκαίας πλειοψηφίας για την καταψήφιση της προτεινόμενης καταστατικής αλλαγής Αρ.2 για το Άρθρο V του καταστατικού του παγκοσμίου κινήματος που καθορίζει τη διαδικασία εισδοχής μελών (Membership).

Το 41ο ΠΠΣ έδωσε την ευκαιρία δικτύωσης και σύναψης σχέσεων και συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για επαφές με το BSA (διοργανωτές του 24ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Jamboree, με τους διοργανωτές του ROVERWAY και του MOOT κλπ.

• Εορτασμοί 20χρονα «ΔΕΣΜΟΥ»
26 Αυγούστου – 01 Σεπτεμβρίου 2017
Φιλοξενία στον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιών της πρώτης Διεθνούς κατασκήνωσης Προσκόπων του «ΔΕΣΜΟΥ» που διοργανώθηκε στα πλαίσια των εορτασμών για τα 20χρονα του Διεθνούς Συνδέσμου.

Η φιλοξενία της πρώτης Διεθνούς προσκοπικής κατασκήνωσης του ΔΕΣΜΟΥ έδωσε την ευκαιρία για δημιουργία άριστων σχέσεων με ΧΟ Προσκόπους σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή του «ΔΕΣΜΟΥ» έχει εκφράσει τις ευχαριστίες προς το ΣΠΚ καθώς και συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση.

• Συμμετοχή στο EURO – ARAB Meeting
17-21 Φεβρουαρίου 2018
Το ΣΠΚ εκπροσώπησε η Αν. ΕΔΣ Έλενα Χάπερ.

• Φιλοξενία Πρώτης Συνεδρίας «ΔΕΣΜΟΥ» στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κόρνου
23-25 Μαρτίου 2018
Φιλοξενία στο Ε.Κ. του ΣΠΚ στον Κόρνο της πρώτης συνεδρίας της Επιτροπής του «ΔΕΣΜΟΥ» (μετά την εκλογή της στο 41ο ΠΠΣ).

• ROVERWAY 2018
Προετοιμασία για τη συμμετοχή της αποστολής του ΣΠΚ στο ROVERWAY 2018 που διοργανώνεται το τελευταίο 10ημερο του Ιουλίου στη Ολλανδία.

• WSJ 2019
Προετοιμασία για τη συμμετοχή της αποστολής του ΣΠΚ στο WSJ 2019 που διοργανώνεται από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου 2019 στις ΗΠΑ / West Virginia.

12. Πανελλήνια Συνάντηση Πτυχιούχων ΔΔ (29/9 – 2/10/2012)

Η 69η Πανελλήνια Συνάντηση Πτυχιούχων ΔΔ πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2018. Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου συμμετείχε με 12μελή αποστολή.

13. Γιορτή Αγίου Γεωργίου
Πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του προστάτη των προσκόπων Αγίου Γεωργίου.
Την ευθύνη διοργάνωσης είχε η Επαρχιακή Εφορεία Κόλπου Μόρφου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ευρύχου και στην Περιστερώνα και σε αυτές παρέστησαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και ο Επίτροπος Εθελοντισμού.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έγιναν δραστηριότητες των Κλάδων Ανιχνευτών, Προσκόπων και Λυκοπούλων.
Αποκορύφωμα απετέλεσε η μεγαλειώδης παρέλαση προσκοπικών τμημάτων από όλη την Κύπρο.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους που βοήθησαν στην διοργάνωση. Ένα μεγάλο μπράβο στην Επαρχιακή Εφορεία Κόλπου Μόρφου.

14. Εφορεία Εκπαιδεύσεων
• Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, μέχρι σήμερα έχουν διεκπεραιωθεί δεκαπέντε Σχολές Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και απομένει μια ακόμη Σχολή για την ολοκλήρωση του προγράμματος της φετινής χρονιάς.

• Συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε Σχολές Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 132 Βαθμοφόροι. Πραγματοποιήθηκαν δύο Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Μικρής Αγέλης με 46 συμμετέχοντες, δύο Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης Κλάδου Λυκοπούλων με 49 συμμετέχοντες, δύο Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης Κλάδου Προσκόπων με 28 συμμετέχοντες και μία Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Κλάδου Ανιχνευτών με 25 συμμετέχοντες και μια Σχολή Λεμβάρχου.

• Επίσης πραγματοποιήθηκαν δύο Σχολές Βοηθών Εκπαιδευτών με 23 συμμετέχοντες. Τέλος πραγματοποιήθηκε η Σχολή Αρχηγών Κατασκηνώσεων με 25 συμμετοχές.

• Εκκρεμεί η πραγματοποίηση της Σχολής Κυβερνήτου η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13-15 Ιουλίου 2018.

• Λόγω μικρού αριθμού συμμετοχής έχουν ακυρωθεί η Σχολή Αεροπροσκοπικής Προπαίδειας, η Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Προσκοπικού Δικτύου, η Ειδική Σχολή Χειροτεχνίας και η Σχολή Εκπαιδευτών.

• Η Εφορεία Εκπαιδεύσεων αντιπροσωπεύτηκε από την Έφορο Εκάβη Πετρίδου στον κύκλο συνεδρίων με θέμα «Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης στην Κύπρο» του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 το συνέδριο ασχολήθηκε με το θέμα «Χαρτογράφηση, Πρακτικές Σχεδιασμός» και στις 17 Μαΐου 2018 με το θέμα «Παρουσίαση και Διαβούλευση». Θα ακολουθήσει και επόμενη συνάντηση τον Νοέμβριο του 2018.

• Στα πλαίσια του 9ου Ευρωπαϊκού Προσκοπικού Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Μεθόδων – European Scout Educational Methods Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2018 στο Βουκουρέστι, η Εφορεία Εκπαιδεύσεων παρακολούθησε σειρά ηλεκτρονικών παρουσιάσεων με βάση τις συζητήσεις και τα πορίσματα του Συνεδρίου.

• Επίσης η Έφορος Εκάβη Πετρίδου θα λάβει μέρος στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού με θέμα «Η Συμμετοχή των Παιδιών: Εκπαιδεύουμε Άτομα που Ασχολούνται με τα Παιδιά» το οποίο έιναι προγραμματισμένο για τις 12 Ιουλίου 2018.

15. Εφορεία Κλάδου Προσκόπων
Η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων κατά τη φετινή προσκοπική χρονιά έχει θέσει ως στόχο την επισήμανση της ανάγκης εφαρμογής του Κατ’ Ενωμοτία Συστήματος για να μπορέσει να βελτιωθεί το προσκοπικό μας πρόγραμμα, αλλά και να ικανοποιήσουμε την Αποστολή του Προσκοπισμού. Οι δράσεις και δραστηριότητες του Κλάδου, καταγράφονται ως ακολούθως:

• 1η Διεθνής Κατασκήνωση Ορθόδοξων Προσκόπων
Στην Εφορεία Κλάδου Προσκόπων ανατέθηκε τον Μάρτιο 2017 η διοργάνωση της Πρώτης Διεθνούς Κατασκήνωσης Ορθόδοξων Προσκόπων, η οποία και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 26 Αυγούστου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2018, στον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιών. Στην κατασκήνωση συμμετείχαν περίπου 100 Πρόσκοποι και Βαθμοφόροι από τις ακόλουθες χώρες:

Κύπρος 26 Πρόσκοποι, 4 Βαθμοφόροι και 6 Ανιχνευτές Βοηθοί
Λίβανος 11 Πρόσκοποι και 6 Βαθμοφόροι
Ισραήλ 16 Πρόσκοποι και 6 Βαθμοφόροι
Παλαιστίνη 9 Πρόσκοποι και 1 Βαθμοφόρος
Βουλγαρία 7 Πρόσκοποι και 1 Βαθμοφόρος
Ρωσσία 2 Πρόσκοποι και 1 Βαθμοφόρος
Ελλάδα 1 Βαθμοφόρος
Επιτελείο Δράσης: 7 άτομα

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πολλές προσκοπικές δραστηριότητες εντός και εκτός του κατασκηνωτικού χώρου όπως προσκοπικά παιχνίδια, σκαπανική, πορείες, κωπηλασία, κολύμπι, κλπ, καθώς επίσης ξεναγήσεις σε αξιοθέατα της Λευκωσίας και Λάρνακας με επισκέψεις σε θρησκευτικά σημεία των πόλεων αυτών. Επιπλέον, είχαμε την τιμή να μας επισκεφθεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος και να εκκλησιασθούμε ακούγοντας την λειτουργία μας στα Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά και Ρωσικά.

Η κατασκήνωση θεωρούμε ότι είχε μεγάλη επιτυχία για τους ακόλουθους λόγους:
-Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των Βαθμοφόρων των διαφόρων αποστολών, παρόλο που ο χρόνος προετοιμασίας ήταν πολύ λίγος για τέτοιου είδους δράση.
-Πολύ καλή στήριξη και συνεργασία μεταξύ των Βαθμοφόρων μας. Σε όσους ανατέθηκαν υπευθυνότητες, τις έφεραν εις πέρας με μεγάλο ζήλο και για αυτό τους ευχαριστώ θερμά.
-Το πολύ καλό κλίμα που αναπτύχθηκε μεταξύ των παιδιών, τα οποία μέχρι σήμερα συνεχίζεται, αφού ακόμη επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου.

• Παγκύπρια Συνάντηση Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων
Στις 28 Ιανουαρίου 2018, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η 2η Παγκύπρια Συνάντηση Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων με πολύ μικρό αριθμό Βαθμοφόρων, αλλά με σημαντικά αποτελέσματα. Συζητήθηκαν εκτενώς και οριστικοποιήθηκαν τα κριτήρια πιστοποίησης του Προσκοπικού Προγράμματος. Έγινε ενημέρωση για το πώς εφαρμόζεται στην ηλικία των Προσκόπων το Διεθνές Έπαθλο Νέων και πως η λειτουργία της Πρότυπης Ενωμοτίας θα βελτιώσει το προσκοπικό πρόγραμμα της Ομάδας. Η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων, προσδοκεί η Παγκύπρια Συνάντηση Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων να πραγματοποιείται κάθε χρόνο με θεματολογία που απασχολεί τον Κλάδο.

• Δράση Ανάβασης Κλάδου Προσκόπων
Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Απριλίου 20187 στο Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας μέσα στα πλαίσια των εορτασμών προς τιμή του Αγίου Γεωργίου. Στη δράση συμμετείχαν 110 Πρόσκοποι Γ’ Γυμνασίου και περίπου 24 Βαθμοφόροι. Σκοπός της δράσης ήταν η πρώτη γνωριμία και ενημέρωση των Προσκόπων για τον Κλάδο Ανιχνευτών. Στα πλαίσια του προγράμματος, οι Πρόσκοποι είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την πρωτογενή έρευνα του ανιχνευτικού προγράμματος, να ενημερωθούν για θέματα ασφάλειας στη χρήση διαδικτύου και να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των Ανιχνευτών στα πλαίσια του Μαίανδρου ΙΙ.
Σίγουρα, πέραν από τις γνώσεις, τη ψυχαγωγία και τη γνωριμία με τον Ανιχνευτισμό, αυτή η δράση συνέβαλε στο να δημιουργηθούν νέες φιλίες μεταξύ των Προσκόπων αλλά και των Βαθμοφόρων και χάρισε σε όλους στιγμές χαράς, εμπειρίες μοναδικές και αναμνήσεις μιας ζωής.

Επισκέψεις
Θέτοντας ως στόχο την ανοικτή και άμεση επικοινωνία με τους Βαθμοφόρους των Ομάδων, κατά τη διάρκεια της προσκοπικής χρονιάς, η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων, πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων σε προσκοπικές Ομάδες σε όλη την Κύπρο είτε μετά από πρόσκληση των ιδίων των Ομάδων ή μετά από δική της πρωτοβουλία. Διαπιστώθηκε ότι τόσο οι Πρόσκοποι όσο και οι Βαθμοφόροι ασχολούνται με ζήλο για την όσο το δυνατό καλύτερη εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος.

Βοηθήματα
Έχει ετοιμαστεί σε ηλεκτρονική μορφή το προσκοπικό διαβατήριο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις των Τριφύλλων καθώς επίσης και των Πτυχίων Ερασιτεχνικής Αναγνώρισης.

16. Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Η Ειδικότητα Ν/Π. έχει πραγματοποιήσει 5 Συνεδριάσεις με συμμετοχή Εφόρων και Α.Σ. από τα Ν/Π. Συστήματα με Nαυτοπροσκοπικά θέματα συζήτησης.
Έχει γίνει με πλήρη επιτυχία η Παγκύπρια Συνάντηση Ναυτοπροσκόπων “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ” 2018 στο Παραλίμνι και την Δερύνεια την Κυριακή 4 Μαρτίου με συμμετοχή 225 Ν/Π. από όλα τα Ν/Π. Συστήματα. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία μέσα από ένα παιχνίδι πόλεως να περιηγηθούν και να γνωρίσουν ενδιαφέροντα σημεία του Παραλιμνίου και της Δερύνειας απ’ όπου αγνάντεψαν την σκλαβωμένη πόλη της Αμμοχώστου.
Άρχισαν να γίνονται οι επιθεωρήσεις όλων των Nαυτοπροσκοπικών λέμβων για την εξασφάλιση του “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΛΟΙΑΣ Ν/Π. ΛΕΜΒΟΥ”

17. Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων

Αξιολόγηση Κατασκηνώσεων Καλοκαιρινής περιόδου 2017
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια όλης της κατασκηνωτικής περιόδου και κάλυψε σε σύνολο 7 κατασκηνωτικές περιόδους όπου αξιολογήθηκαν συνολικά τα προγράμματα 14 Αγελών. Η επιλογή για αξιολόγηση των συγκεκριμένων Κατασκηνώσεων ήταν τυχαία. Η επίσκεψη στο χώρο της κάθε Κατασκήνωσης ήταν ολοήμερη ενώ οι πυλώνες αξιολόγησης ήταν οι εξής:
α) Ροή και Συνοχή Προγράμματος
β) Εφαρμογή/εκτέλεση Δραστηριοτήτων (π.χ. επεξήγηση και ομαλή διεξαγωγή παιχνιδιών/δράσεων)
γ) Αλληλεπίδραση Βαθμοφόρων με Λυκόπουλα.
δ) Ισορροπία Προγράμματος (παιχνίδι, τραγούδι, μετάδοση και εμπέδωση νέα γνώσης, Πτυχίων/Απαιτήσεων).

Αναθεώρηση Εσωτερικών Κανονισμών Κλάδου Λυκοπούλων
Ένας από τους κύριους στόχους του Κλάδου για την Προσκοπική Χρονιά 2017-2018 ήταν η αναθεώρηση των Εσωτερικών Κανονισμών του Κλάδου Λυκοπούλων.
Η αναθεώρηση των Εσωτερικών Κανονισμών του Κλάδου Λυκοπούλων είναι επιτακτική λόγο της αναχρονιστικότητας και της ανάγκης αναπροσαρμογής στους στα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής έτσι ώστε αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των παιδιών της συγκριμένης ηλικιακής ομάδας.
Για την αναθεώρηση των Εσωτερικών Κανονισμών του Κλάδου Λυκοπούλων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η νέα ηλικιακή ομάδα 8 με 10 χρόνων η/και Δ’ με Ε’ τάξης του Δημοτικού καθώς επίσης και της πιθανής δημιουργίας του νέου Κλάδου της Μικρής Αγέλης

Διήμερο Πρώτων Εξάδων στα πλαίσια των εορτασμών του Αγίου Γεωργίου
Ο Κλάδος Λυκοπούλων, πραγματοποίησε, στα πλαίσια των εορτασμών του Αγίου Γεωργίου, Παγκύπριο Διήμερο Πρώτων Εξάδων που διεξήχθη στο Γυμνάσιο της Ευρύχου απο τις 21-22 Απριλίου 2018. Το Διήμερο περιλάμβανε διάφορες δραστηριότητες όπως, τραγούδια, παιχνίδι χωριού, διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής, campfire κ.α. Το Διήμερο στήριξαν με την παρουσία τους η Cyta και η GreenDot οι οποίες δώρισαν στα Λυκόπουλα διάφορα δώρα.
Το Διήμερο ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, 21 Απριλίου 2018, και ολοκληρώθηκε στις 11 το πρωί της Κυριακής, 22 Απριλίου 2018. Συμμετείχαν συνολικά 150 Λυκόπουλα από όλες τις Επαρχιακές Εφορείες και 30 Βαθμοφόροι/Συνοδοί. Το Διήμερο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Συμμετοχή στο 1ο Διαθρησκευτικό Φόρουμ στο Βέλγιο

Μετά από εισήγηση του Γ.Ε. ο Έφορος στον Κλάδο Λυκοπούλων, Αντρέας Πεττεμεριδης συμμετείχε στο 1ο Διαθρησκευτικό Φόρουμ που έγινε στην Αμβέρσα του Βελγίου από τις 15-18 Φεβρουαρίου 2018. Εκεί είχαν μαζευτεί μέλη του ΔΕΣΜΟΥ καθώς και μέλη άλλων θρησκευτικών ομάδων. Σκοπός του φόρουμ ήταν η γνωριμία των άλλων θρησκειών καθώς και οι σκέψεις για δράσεις θρησκευτικών ομάδων στα Παγκόσμιο Τζάμπορι.

Ανακήρυξη Νικητών των Βραβείων «Δώρας Μακαρίου» και «Χριστίνα Κυριάκου»
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και τα 2 βραβεία τα οποία προκήρυξε ο Κλάδος Λυκοπούλων κατά τη διάρκεια της προσκοπικής χρονιάς 2016-2017 αφιερωμένα σε 2 αξέχαστες προσωπικότητες του Σώματος, στις Δώρα Μακαρίου και Χριστίνα Κυριάκου, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Η επίσημη ανακήρυξη των νικητών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Διημέρου Πρώτων Εξάδων στην Ευρύχου και συγκριμένα το βράδυ του Σαββάτου, στις 21/04/2018.

Καρτέλες – Βοήθημα Τελετών Σχηματισμών και Πτυχίο Προόδου
Σε αρκετά προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των καρτέλων για τα Πτυχία Λυκοπούλων, ενώ στα τελικά στάδια βρίσκεται επίσης και το βοήθημα τελετών-σχηματισμών. Επιπρόσθετα απομένει η παρουσίαση του νέου Πτυχίου Προόδου στον Γενικό Έφορο.

Διάφορα

* Συμμετοχή σε Παρελάσεις Εθνικών Επετείων
* 22 Επισκέψεις σε διάφορες δράσεις και συγκεντρώσεις Συστημάτων και Επαρχιακών Εφορειών.
* Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις του Σ.Π.Κ. (Εκδήλωση για Ανακήρυξη Πρεσβευτών Ασφαλούς Διαδικτύου που διοργάνωσε ο Κλάδος Προσκόπων-Ανιχνευτών, Συμμετοχή στην επίσημη εκδήλωση για την Ημέρα Σκέψεως στην Ε.Ε. Λεμεσού, Συμμετοχή στους Εορτασμούς Αγίου Γεωργίου, Συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες και συνόδους της Γ.Ε., Συμμετοχή στην οργανωτική ομάδα για το 6ο Παγκύπριο Προσκοπικό Συνδέριο, Συμμετοχή στην οργανωτική ομάδα για το 6ο Παγκύπριο Τζάμπορι, GSAT-Κριτήρια Αξιολόγησης, Συμμετοχή στην 21η Συνάντηση Πτυχιούχων Δ.Δ., Συμμετοχή στο Επιτελείο της 1ης Κατασκήνωσης ΔΕΣΜΟΥ που έγινε το Αύγουστο 2017)
* Διεξαγωγή πέντε συνεδριών του Κλάδου Λυκοπούλων με Εφόρους του Κλάδου Λυκοπούλων των Επαρχιακών Εφορειών.
* Συμμετοχή και συντονισμό ομάδας εργασίας για αναθεώρηση του Οργανισμού του Σώματος.

18. Ένωση Ορθοδόξων Χριστιανών Προσκόπων «ΔΕΣΜΟΣ»

Η 1η Διεθνής Κατασκήνωση του ΔΕΣΜΟΥ στην Κύπρο

Η 1η Διεθνής Κατασκήνωση που οργάνωσε ο ΔΕΣΜΟΣ πραγματοποιήθηκε στον κατασκηνωτικό χώρο Πλατάνια του Σ.Π.Κ., από το Σάββατο 26 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2017.

Στη Κατασκήνωση συμμετείχαν μέλη του: Kύπρος, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισραήλ, Λίβανος, Ουκρανία, Παλαιστίνη και Ρωσία. Το πρόγραμμα για τις επτά μέρες που διήρκησε η δράση περιλάμβανε πλούσιες δραστηριότητες και επισκέψεις.

Την Κυριακή 27 Αυγούστου αντιπροσωπεία παρέστη επίσης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο με τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο στον Άγιο Νικόλαο της Στέγης στην Κακοπετριά. Στα πλαίσια τις ολιγόλεπτης συνάντησης που ακολούθησε οι Αρχιερείς ενημερώθηκαν για την Διεθνή Προσκοπική Κατασκήνωση του ΔΕΣΜΟΥ. Το απόγευμα της Κυριακής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κ. Νεκτάριος επισκέφθηκε τον κατασκηνωτικό χώρο όπου του έγινε ξενάγηση και συνομίλησε με τους κατασκηνωτές. Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στο υπαίθριο εκκλησάκι δίπλα από το ποτάμι τελέστηκε η πολύγλωσση Θεία Λειτουργία για να καταλαβαίνουν και να συμμετέχουν όλοι

Ετήσιο Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΣΜΟΥ στην Κύπρο

Η ένωση Ορθοδόξων Χριστιανών Προσκόπων ΔΕΣΜΟΣ πραγματοποίησε την ετήσια Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου στον Κόρνο. Οι εργασίες ξεκίνησαν την Παρασκευή 23 Μαρτίου και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 25 Μαρτίου.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο καταρτισμός σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας ο Κυριάκος Γεωργιάδης και Βοηθός Γενικός Γραμματέας ο Νίκος Μιτσίδης), απολογισμός των δραστηριοτήτων από την προηγούμενη συνάντηση, που έγινε στην Αθήνα, μέχρι σήμερα, καθώς και όλα τα γεγονότα, διοργανώσεις και συμμετοχής του ΔΕΣΜΟΥ σε παγκόσμιο Προσκοπικό επίπεδο.
Ακολούθησε παρουσίαση των δραστηριοτήτων της κάθε χώρας μέλους. Την Παρασκευή το πρωί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΜΟΥ συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Έφορο του Σ.Π.Κ. επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη και τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο ΙΙ.

Το Σάββατο Μεσημέρι 24 Μαρτίου σε εκδήλωση στο Εκπαιδευτικό Κέντρο για τα 20 χρόνια του ΔΕΣΜΟΥ απονεμήθηκαν το παράσημο του Χρυσού Αγρινού στον αδελφό Marko Petrovic τέως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και το παράσημο του Χάλκινου Αγρινού στον Αδελφό Βασίλειο Μπίρτσα Γενικό Γραμματέα, Πλακέτες στους πρώην Εκπρόσωπους τού Σώματος Προσκόπων Κύπρου στον ΔΕΣΜΟ.
19. Η στρατηγική συνεργασία με την CYTA και την ΕΚΟ συνεχίζεται. Ειδικά σε ότι αφορά την ΕΚΟ αναφέρετε ότι ανέλαβε να επιχορηγήσει κατά το ήμισυ τη συμμετοχή των βαθμοφόρων στις σχολές.