Αδελφοί μου,

Σε συνέχεια των τηλεφωνικών μου επαφών με τους Επαρχιακούς Εφόρους το Σαββατοκυρίακο, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επισυνάπτεται η εγκύκλιος / πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα όπως αυτή μας έχει αποσταλεί.

Παρακαλείστε όπως μελετήσετε τις λεπτομέρειες και όσοι ενδιαφέρεστε σχετικά να ανταποκριθείτε να πράξετε τούτο απ’ ευθείας μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης να αναφέρετε στο πεδίο «Ενδιαφέροντα», «Σώμα Προσκόπων Κύπρου».

Για σκοπούς τήρησης σχετικού αρχείου από την Κεντρική Διοίκηση του Σώματος παρακαλείστε όπως κοινοποιήσετε την πρόθεση σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα και στη γραμματεία του Σώματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spk@cyprusscouts.org

Σημειώνεται ότι καλό θα είναι όπως η συμμετοχή μας τύχει της ανάλογης αναγνωρισιμότητας φέροντας κατά την διάρκεια της προσφοράς υπηρεσίας τουλάχιστον το Προσκοπικό Μαντήλι λαμβάνοντας φυσικά όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος