Αδελφοί μου,

Σας πληροφορούμε ότι μετά την επικύρωση όλων των συμμετοχών στο Ευρωπαϊκό Τζάμπορι, η ομάδα διοίκησης έχει αρχίσει εντατική δουλειά για την προετοιμασία της Μεγάλης αυτής Δράσης. Πιο κάτω παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες καθώς επίσης και προσωπικές πληροφορίες αναφορικά με τους συμμετέχοντες, που χρειαζόμαστε άμεσα:

1. Μετά το πέρας της κατασκήνωσης (7 Αυγούστου 2020) η Κυπριακή Αποστολή θα παραμείνει στην Πολωνία μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2020 για επιπλέον εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εκδρομή. Λεπτομέρειες θα δοθούν σύντομα, αφού προηγούμενα γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις.

2. Το ΣΠΚ έχει ήδη προβεί σε προκήρυξη προσφορών για τα αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορικά, διαμονή, εκδρομές/ξεναγήσεις και περιμένουμε μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου 2020 να έχουμε κατακυρώσει τις προσφορές και να ανακοινώσουμε το τελικό κόστος.

3. Η τρίτη δόση για το δικαίωμα συμμετοχής είναι ήδη καθορισμένη και πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2020.

4. Θα δημιουργηθούν σύντομα λογαριασμοί εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης με θέμα το Ευρωπαϊκό Τζάμπορι έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται πιο άμεσα για τα νέα της δράσης.

 

Ζητήματα/Απαιτήσεις:

1. Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2020 θα πρέπει να επιβεβαιωθούν οι συμμετέχοντες ανά Συστήμα έτσι που να γνωρίζουμε αν υπάρχουν πιθανόν ακυρώσεις.

2. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικό αντίγραφο του διαβατηρίου ή πολιτικής ταυτότητας τους μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020. Το ηλεκτρονικό αντίγραφο θα πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας, να είναι διάρκειας πέραν της 30 Αυγούστου 2020.

3. Όλοι ο συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα Ιατρικά Έντυπα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

4. Όλοι οι συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της Δήλωσης Γονέα ή Κηδεμόνα (πρέπει να είναι συμπληρωμένη στα αγγλικά και πιστοποιημένη από πιστοποιών υπάλληλο) μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

5. Τα έντυπα που αναφέρονται στο σημείο 3 και 4 πιο πάνω, θα σας σταλούν σύντομα και αφού προηγηθεί η ετοιμασία του προγράμματος της εκδρομής και διευθετηθούν οι ομάδες όπως θα προκύψουν από τη διαθεσιμότητα των θέσεων που θα μας δώσει το Ταξιδιωτικό Γραφείο.

6. Στις 9 Φεβρουαρίου 2020 από τις 10.00πμ μέχρι και τις 12.00μμ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Κόρνου με όλους τους ενήλικες συμμετέχοντες για καλύτερο συντονισμό. Οι Αρχηγοί Συστημάτων παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2020.

Η ομάδα διοίκησης αναμένει όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται πιο πάνω και είμαστε βέβαιοι για την εποικοδομητική συνεργασία όλων τους επόμενους μήνες για την όσο το δυνατό καλύτερη διοργάνωση της Αποστολής.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου                                      Γιώργος Ανδρέου

Γενικός Έφορος                                      Αρχηγός Κυπριακής Αποστολής Ευρωπαϊκού Τζάμπορι 2020