Όπως γνωρίζετε την Πέμπτη 13/11/2014 γιορτάζει τα ονομαστήρια του ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Είναι θερμή παράκληση του Γενικού Εφόρου όπως, όπου είναι δυνατό, ολιγομελής αντιπροσωπεία παιδιών και βαθμοφόρων από τα προσκοπικά Συστήματα της Επαρχιακής Εφορείας Λευκωσίας, επισκεφθούν τον Μακαριότατο για να του ευχηθούν για την ονομαστική του γιορτή. Οι επισκέψεις είναι από τις
10:30 π.μ. μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι. Ο Επαρχιακός Έφορος παρακαλείται όπως συντονίσει την όλη προσπάθεια