Αδελφοί μου,

Σας πληροφορώ ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες για την ανέγερση της νέας Κουζίνας και Τραπεζαρίας στο Κατασκηνωτικό Κέντρο Πλατάνια. Ο χώρος ανέγερσης ευρίσκεται στη Βορειοανατολική γωνία του Κέντρου και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του υπόλοιπου χώρου.

Κατόπιν τούτου, το Κέντρο λειτουργεί κανονικά.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος