Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου ζητεί προσφορές, από αδειούχους εργολήπτες οικοδομικών έργων Ε΄ Τάξης και άνω, για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στο Κατασκηνωτικό Κέντρο στου Σώματος Προσκόπων Κύπρου στα «Λούματα των Αετών» στο Τροόδος.

Οι προσφορές θα πρέπει  να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, στα Γραφεία του Σώματος, Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα, αρ. 48, στη Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής,  4 Μαϊου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην πιο πάνω διεύθυνση  μεταξύ των ωρών 9.00πμ και 1.00μμ, καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ή  στο τηλέφωνο 22663587.