Οι Εφορείες Κλάδων και Ειδικοτήτων έχουν συντονισμένα προετοιμάσει ειδικό έπαθλο για όλα τα μέλη μας με τίτλο «Έπαθλο Μένουμε Σπίτι». Παρόλο που ο προσκοπισμός είναι συνυφασμένος με τη ζωή στο ύπαιθρο, δυστυχώς οι πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε μας υποχρεώνουν να αναπροσαρμόσουμε τα προγράμματα μας και να δώσουμε την ευκαιρία δημιουργικής απασχόλησης από το σπίτι.

Οι απαιτήσεις του επάθλου επισυνάπτονται. Όσα από τα μέλη μας συμπληρώσουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις θα τύχουν της αντίστοιχης αναγνώρισης και θα φέρουν το σχετικό αναμνηστικό διακριτικό. Αν υπάρχουν παιδιά έφηβοι και νέοι που δεν είναι μέλη μας και θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη δημιουργικοί απασχόληση μπορούν ελεύθερα να το κάνουν, θα τύχουν δε ανάλογα της αναγνώρισης του επάθλου.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες μου ευχαριστίες στον ΒΓΕ Προσκοπικού Προγράμματος αδ. Θεόδωρο Ζάρκα που συντόνισε την προσπάθεια, καθώς επίσης και τους Εφόρους Κλάδων και Ειδικοτήτων και όλους γενικά που συνέβαλαν στην προσπάθεια.

Αδελφοί μου,

Σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία, το αντίδοτο είναι ένα: Το σπάσιμο της αλυσίδας εξάπλωσης του ιού παραμένοντας στο σπίτι.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ

Εύχομαι σύντομα να μπορέσουμε να παίξουμε το Προσκοπικό παιχνίδι ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον που μας χάρισε απλόχερα ο Δημιουργός.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος