Αδελφοί μου,

Μετά από επαφές που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα – και μετά που το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο- σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Οι διοργανωτές δεν είναι σε θέση να μας απαντήσουν ακόμη εάν το Τζάμπορι θα διεξαχθεί ή όχι λόγω της πανδημίας COVID 19.

Για ακύρωση της δράσης θα πρέπει να συμφωνήσουν τόσο οι διοργανωτές όσο και το WOSM (World Organization of the Scout Movement) και το WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girls Scouts). Παρόλα αυτά μας έχει λεχθεί ότι στην περίπτωση ακύρωσης η πολιτική είναι να μην γίνει επιστροφή οποιονδήποτε χρημάτων έχουν καταβληθεί από το δικαίωμα συμμετοχής.

2. Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου έχει ήδη προχωρήσει στην κατακύρωση προσφοράς για το ταξίδι και έχει πληρώσει προκαταβολή 30.000 ευρώ για την κράτηση συγκεκριμένων θέσεων στο Ταξιδιωτικό Γραφείο στο οποίο κατακυρώθηκε η προσφορά. Η κράτηση των θέσεων έχει γίνει και το ποσό έχει καταβληθεί στις αερογραμμές από το Ταξιδιωτικό Γραφείο.

3. Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου δεν έχει καταβάλει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε ποσό στους διοργανωτές μετά από παρατάσεις τις οποίες έχει εξασφαλίσει, εκτός του 10% του δικαιώματος συμμετοχής για το οποίο έχει ήδη τιμολογηθεί.

4. Μετά από τα πιο πάνω το κόστος που αναλογεί κατά άτομο για το ποσό που έχει μέχρι σήμερα καταβληθεί ανέρχεται στα 165 ευρώ.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΚ στη συνεδρία του 12 Μαρτίου 2020, αποφάσισε όπως δοθούν οι εξής δύο επιλογές σε όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή:

· Επιλογή (Α) Ακύρωση της συμμετοχής με επιστροφή των χρημάτων που έχουν πληρωθεί πλην των 165 ευρώ κατά άτομο τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το Σώμα καταφέρει μελλοντικά να ανακτήσει οποιονδήποτε άλλο ποσό αυτό θα διαμοιραστεί εξίσου σε όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή.

· Επιλογή (β) Μη ακύρωση της συμμετοχής με την ανάληψη της ευθύνης όλου του κόστους που αυτό πιθανό να συνεπάγεται στο μέλλον, αν η δράση ακυρωθεί, αποκλειστικά και μόνο από τον κάθε συμμετέχοντα ή από τους γονείς του ή από τους κηδεμόνες του (σε περίπτωση ανηλίκων).

Παρακαλείστε όπως δώσετε την απάντηση σας στις δύο πιο πάνω επιλογές μέχρι τις 26 Μαρτίου 2020, συμπληρώνοντας τα σχετικά πατώντας εδώ.

Σημειώνεται ότι η επιστροφή των χρημάτων που αναλογούν σε όσους επιλέξουν την επιλογή (Α) θα γίνει μόλις το Λογιστήριο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου επανέλθει σε κανονικό ρυθμό λειτουργίας.

Λόγω του ότι στη συνάντηση συμμετεχόντων και γονέων στη Λευκωσία στις 5 Μαρτίου 2020, ζητήθηκε η αναλυτική κατάσταση του κόστους συμμετοχής μπορείτε να την βρείτε στο παράρτημα πατώντας εδώ.

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται και σε περίπτωση που υπάρξουν οποιαδήποτε νεότερα θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Αρχηγό Αποστολής Γιώργο Ανδρέου για όλες του τις προσπάθειες, τόσο για την μέχρι σήμερα διοργάνωση της αποστολής, όσο και αναφορικά με τις ενέργειες του μετά που έχει προκύψει το θέμα της πανδημίας – COVID 19.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος