Δράση Ανιχνευτών Μαίανδρος

Home/Γενική Εφορεία, Κλάδος Ανιχνευτών/Δράση Ανιχνευτών Μαίανδρος

Ενημέρωση σχετικά με την δράση Μαίανδρος ΙΙ του Κλάδου Ανιχνευτών

2018_217 Δήλωση Στοιχείων Μαίανδρος ΙΙ

2018_214 Τελικές Λεπτομέρειες Μαίανδρος ΙΙ

2018_215 Πρόγραμμα Μαίανδρος ΙΙ

2018_216 Διοργάνωση Συναυλίας Μαίανδρος ΙΙ

About the Author:

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org