Αγαπητοί μου,

Πληροφορείστε ότι θα απουσιάζω στο εξωτερικό από τις 11/9/2018 μέχρι και τις 21/9/2018.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας μου, καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Κρασσάς, πλήν της περιόδου από 12 μέχρι 16/9/2018, που και ο Αντιπρόεδρος θα απουσιάζει στο εξωτερικό, οπότε τα καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί ο Γενικός Γραμματέας κ. Ανδρέας Σ. Παναγιώτου.

Πάντα στη διάθεση σας.

Ανδρέας Λάμπρου

Πρόεδρος Δ.Σ./ΣΠΚ