Είμαστε πλέον στη θέση, σύμφωνα και με τα σχετικά Διατάγματα, να επαναλειτουργήσουμε από σήμερα τις συγκεντρώσεις Αγελών Λυκοπούλων, Ομάδων Προσκόπων και Κοινοτήτων Ανιχνευτών. Η λειτουργία των συγκεντρώσεων διέπεται πάντοτε από την πιστή τήρηση των προνοιών των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας και επιπρόσθετα των ειδικών ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ πρωτοκόλλων που επισυνάπτονται.

Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι ο “COVID – 19” δεν έχει εξαφανιστεί αλλά βρίσκεται μέσα στην κοινότητα. Η υπευθυνότητα την οποία έχουμε επιδείξει μέχρι τώρα θα πρέπει να συνεχιστεί. Ας μη ξεχνούμε ότι έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών και ως Πρόσκοποι θα πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για όσα έχετε δημιουργήσει και όσα έχετε κάνει την δύσκολη αυτή περίοδο που περάσαμε. Σύντομα θα επανέλθουμε με νέες διευθετήσεις αναφορικά με τις δράσεις μας.

Αναθεωρημένα Πρωτόκολλα Λειτουργίας Τμημάτων:

Πρωτόκολλο Λειτουργίας Συγκεντρώσεων Λυκοπούλων

Αναθεωρημένο Πρωτόκολλο Λειτουργίας Συγκεντρώσεων Ομάδων Προσκόπων 25.6.20 

Αναθεωρημένο Πρωτόκολλο Λειτουργίας Συγκεντρώσεων Κοινοτήτων Ανιχνευτών 25.6.20 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Κ. Χρίστου

Γενικός Έφορος