Αδελφοί μου,

Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και με ιδιαίτερη χαρά να σας πληροφορήσω ότι χθες κατέστη δυνατή η υπογραφή του Συμβολαίου με τον εργολάβο και πολύ σύντομα αναμένεται να αρχίσουν οι σχετικές εργασίες.

Περάσαμε από πολλές δυσκολίες και αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα, όπως συχνές αλλαγές στα σχέδια, προβλήματα με τις αρμόδιες αρχές κλπ. Ίσως στην διαδρομή να προκύψουν και άλλα προβλήματα είτε αυτά θα έχουν σχέση με το έργο αυτό καθαυτό είτε ακόμα με δικούς μας χειρισμούς. Είμαι όμως σίγουρος ότι τελικά θα τα καταφέρουμε, φτάνει να υπάρχει καλή διάθεση και καλή θέληση.

Θερμά ευχαριστώ στον Αρχιτέκτονα του έργου για τη συνεργασία του, τον Διευθυντή του έργου αδ. Αντώνη Καρσερά καθώς και τον αδ. Μ. Ματσουκάρη που προεδρεύει της Επιτροπής που για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε την παρακολούθηση του έργου.

 

Ανδρέας Λάμπρου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίο