Κλάδος Λυκοπούλων

Home/Κλάδος Λυκοπούλων

Σημείωμα #82

Σημείωμα 82: Πεπραγμένα Κλάδου Λυκοπούλων Γενικής Εφορείας για την Α' Τετραμηνία της Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 Πεπραγμένα  

Σημείωμα #80

Παράταση για παραγγελία σημαιών του παιγνιδίου του Κλάδου Λυκοπούλων Σημείωμα #80 και Έντυπο Παραγγελίας

Σημείωμα #63

Σημαίες Παιγνιδίου Κλάδου Λυκοπούλων Γενικής Εφορείας με τίτλο: Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Αγέλη Λυκοπούλων Έντυπο Παραγγελίας

Σημείωμα #71

Αλλαγή σημαίας στο παιγνίδι: Χρυσή, Αρχυρή, Χάλκινη Αγέλη Λυκοπούλων

Σημείωμα #70

Επίσκεψη του Κλάδου Λυκοπούλων της Γενικής Εφορείας στις Αγέλες 16ου, 71ου & 81ου 

Σημείωμα #67

Απονομή τιμητικού διπλώματος στη 301η Αγέλη Λυκοπούλων

Σημείωμα #65

Επίσκεψη Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. στην 288η Αγέλη Λυκοπούλων Παλιομετόχου

Σημείωμα #66

Επίσκεψη Κλάδου Λυκοπούλων στο διήμερο Πρώτων και Δεύτερων από Αγέλες της Λευκωσίας

Σημείωμα #56

Προσοντούχοι  Λυκοπουλιστές στις Α’ Βοήθειες και στην βασική υποστήριξη ζωής Συμμετοχές

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org