Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι το Σώμα Προσκόπων Κύπρου προτίθεται να συμμετάσχει στο 23ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορι 2015, που ιοργανώνεται στη Ιαπωνία, μεταξύ 28 Ιουλίου και 8 Αυγούστου 2015.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών κατηγορίας Δ, γι΄αυτό και το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €760, ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί σε τέσσερις δόσεις. Επειδή το Σ.Π.Κ. επιθυμεί να οργανώσει έγκαιρα την αποστολή του Τζάμπορι, θα δεχθεί αιτήσεις με βάση το σχέδιο αποπληρωμής ως εξής:

1. Προκαταβολή από €160 μέχρι την 5η Μαΐου 2014, το αργότερο.
2. Δεύτερη δόση από €300 μέχρι τις 2 Ιουνίου 2014.
3. Τρίτη δόση από €300 μέχρι τις 2 Ιουλίου 2014.
5. Το υπόλοιπο ποσό ανάλογα με το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και των μεταφορών, σε τρεις δόσεις, μετά την ημερομηνία αποπληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής.

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει τα ακόλουθα :
1. Όλα τα γεύματα από το βράδυ της 28ης Ιουλίου μέχρι και το πρόγευμα της 7ης Αυγούστου2015.

2. Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων.

3. Ιατρικά έξοδα σε περίπτωση ασθένειας με τραυματισμό συμπεριλαμβανομένων μικρών
χειρουργικών επεμβάσεων ή θεραπειών κατά τη διάρκεια του Τζάμπορι.

4. Το αναμνηστικό πακέτο του Τζάμπορι που συμπεριλαμβάνει το αναμνηστικό σήμα, το μαντήλι, τον οδηγό και την προσωπική ταυτότητα καθώς και το εθνικό μαντήλι του Σ.Π.Κ.

και φανελάκια αποστολής και άλλα έξοδα της αποστολής.

Στην Κυπριακή αποστολή, είναι δυνατόν να συμμετάσχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί μεταξύ 25 Ιουλίου 1997 και 27 Ιουλίου 2001 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον του Πτυχίου Χάλκινου Τρίφυλλου Προσκόπου.

Ως Βαθμοφόροι συνοδοί (περιορισμένος αριθμός ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής Προσκόπων και Ανιχνευτών) μπορούν να συμμετάσχουν στην Αποστολή, όσοι Βαθμοφόροι θα έχουν σε ισχύ Εντολή Διοίκησης κατά την περίοδο του Τζάμπορι, είναι κάτοχοι Πτυχίου Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και έχουν γεννηθεί πριν από τις 24 Ιουλίου 1997. Επιπρόσθετα ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι που έχουν γεννηθεί πριν από τις 24 Ιουλίου 1997, μπορούν να συμμετάσχουν στο διεθνές προσωπικό Βαθμοφόρων του Τζάμπορι, προσφέροντας υπηρεσίες τις οποίες θα επιλέξουν οι διοργανωτές.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, πρέπει να φτάσουν στο Σώμα (Κεντρική Διοίκηση – Λογιστήριο) το αργότερο μέχρι τις 5 Μαΐου 2014 μαζί με την 1η δόση του δικαιώματος
συμμετοχής, στο έντυπο που επισυνάπτεται και πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την πρώτη δόση του δικαιώματος συμμετοχής. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων, είναι πιθανόν να υπάρξει ακύρωση ή επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης, για την οποία το Σώμα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αυτή δε ή οποιοδήποτε άλλο συνεπαγόμενο κόστος θα το επιβαρυνθούν οι αιτητές. Το κόστος του ταξιδιού θα καθοριστεί αργότερα και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις μετά την αποπληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής, ανάλογα με το ύψος των προσφορών που θα ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Αναπλ. Γενικό Έφορο αδ. Μάριο Χρίστου και στον Έφορο Διεθνών Σχέσεων αδ. Αλέκο Νικολάου.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΖΑΜΠΟΡΙ 2015