Αδελφοί μου,.

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο μηχανογραφικό σύστημα eScouts, η ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη Σχολή Λεμβάρχου δυστυχώς δεν είναι εφικτή μέσω του συστήματος.

Κατόπιν τούτου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής χρησιμοποιώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με την Έφορο Εκπαιδεύσεων αδ. Εκάβη Πετρίδου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου training@cyprusscouts.org.

Μέσω της διαδικασίας αυτής η αίτηση συμμετοχής στη Σχολή θα καταγράφεται δηλώνοντας στην Εφορεία Εκπαιδεύσεων το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του ενδιαφερόμενου Βαθμοφόρου.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς.

Μάριος Χρίστου            Εκάβη Πετρίδου

Γενικός Έφορος            Έφορος Εκπαιδεύσεως Σ.Π.Κ.