Τριήμερο Εργαστήρι Μηνιαίου Θέματος και Παγκύπριο Συνέδριο Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων

Home/Γενική Εφορεία, Κλάδος Λυκοπούλων/Τριήμερο Εργαστήρι Μηνιαίου Θέματος και Παγκύπριο Συνέδριο Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση του 1ου Εργαστηρίου Μηνιαίου Θέματος το οποίο διοργανώνει ο Κλάδος Λυκοπούλων της Γ.Ε. στις 13-14-15/01/2017 στο Ε.Κ. Κόρνου. Το Εργαστήρι θα διοργανωθεί με την στήριξη και συνεργασία του Κλάδου Λυκοπούλων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.).

Το Εργαστήρι αυτό διοργανώνεται στα πλαίσια των 100 χρόνων Παγκόσμιου Λυκοπουλισμού και απευθύνεται σε όλους τους Βαθμοφόρους (Αρχηγούς και Υπαρχηγούς) Αγελών και Μικρών Αγελών. Σκοπό και στόχο έχει αφενός τη συνάντηση των Βαθμοφόρων του Κλάδου σε Παγκύπρια κλίμακα και αφετέρου να μεταδώσει στους Βαθμοφόρους μας ιδέες, γνώση καθώς επίσης και τα απαραίτητα υλικά για την οργάνωση και υλοποίηση ενός επιτυχημένου Μηνιαίου Θέματος. Η θεματολογία του Εργαστηρίου θα είναι δομημένη έτσι, ώστε οι Βαθμοφόροι να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό, αλλά και να παρέχει δυνατές και εφικτές λύσεις και ιδέες για όλες τις Αγέλες ανεξαρτήτως αριθμητικής δύναμης (είτε Λυκοπούλων είτε Βαθμοφόρων). Για το σκοπό αυτό το Εργαστήρι, εκτός από τους Αδελφούς από την Ελλάδα, θα στελεχώσουν και έμπειροι Λυκοπουλιστές και μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας του  Σ.Π.Κ. Νοείται ότι το Εργαστήρι θα διέπεται από το τραγούδι, το παιχνίδι την ένταση και την διασκέδαση που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζουν το Κλάδο Λυκοπούλων.

Το Εργαστήρι θα είναι τριήμερο και θα αρχίσει την Παρασκευή, 13/01/2017, στις 18:30 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 15/01/2017, στις 16:00. Για τη διευκόλυνση των Βαθμοφόρων το Εργαστήρι έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 2 φάσεων προσέλευσης συμμετεχόντων οι οποίες έχουν ως εξής:
1) Πρώτη Προσέλευση: Παρασκευή, 13/01/2017, από τις 18:30 – 19:00
2) Δεύτερη Προσέλευση: Σάββατο, 14/01/2017, πρωί από τις 08:00-08:30

Το τίμημα συμμετοχής στη δράση έχει καθοριστεί στα €30 για όσους θα προσέλθουν στο Εργαστήρι από τη Παρασκευή, 13/01/2017 και στα €27 για όσους θα προσέλθουν στο Εργαστήρι το Σάββατο, 14/01/2017. Το τίμημα συμμετοχής περιλαμβάνει τα έξοδα διατροφής, τη διαμονή, τα αναμνηστικά της δράσης και τη γραφική ύλη. Για την καλύτερη οργάνωση του Εργαστηρίου έχει τεθεί μέγιστος αριθμός συμμετοχών.

Στις 15/01/2017 θα πραγματοποιηθεί επίσης από τις 8:30 – 16:00 το Παγκύπριο Συνέδριο των Βαθμοφόρων του Κλάδου Λυκοπούλων κατά το οποίο θα συζητηθούν τα ακόλουθα σημαντικά θέματα:

Α) Για Βαθμοφόρους της Αγέλης Λυκοπούλων

Παρουσίαση Παγκύπριας δράσης Λυκοπούλων – 14/05/2017.

  • Αναθεώρηση Εσωτερικών Κανονισμών Κλάδου Λυκοπούλων.
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου Κλάδου Λυκοπούλων.
  • Άλλα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο.

Β) Για Βαθμοφόρους της Μικρής Αγέλης Λυκοπούλων

  • Παρουσίαση Πειραματικού Εσωτερικού Κανονισμού Μικρής Αγέλης.
  • Συζήτηση και προτάσεις σε ομάδες εργασίας για ονομασία του Κλάδου Μικρής Αγέλης.
  • Συζήτηση και προτάσεις σε ομάδες εργασίας σχετικά με αλλαγές στον πειραματικό Εσωτερικό

Κανονισμό της Μικρή Αγέλης.

  • Παρουσίαση προτάσεων από ομάδες εργασίας.
  • Άλλα θέματα που απασχολούν τη Μικρή Αγέλη.

Το τίμημα συμμετοχής για όσους θα παρευρεθούν μόνο  στο Παγκύπριο Συνέδριο έχει οριστεί στα €10. Το τίμημα συμμετοχής περιλαμβάνει τα έξοδα διατροφής, τα αναμνηστικά της δράσης και τη γραφική ύλη.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας και νοουμένου ότι είναι σωστά συμπληρωμένες και συνοδεύονται με τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στη τράπεζα του δικαιώματος συμμετοχής.

Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Βαθμοφόρο, συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση συμμετοχής (ακολουθήστε το link)το αργότερo μέχρι τις 09 Ιανουαρίου 2017. Το δικαίωμα συμμετοχής πληρώνεται είτε στο Λογιστήριο του Σώματος είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογιστήριο, στο λογαριασμό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 131 01 639381 01
IBAN: CY44 0050 0131 0001 3101 6393 8101
SWIFT BIC: HEBACY2N

Στην αιτιολογία απαραίτητα θα πρέπει να αναγράφεται:
Εργαστήρι Κλάδου – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ 

π.χ. Εργαστήρι Κλάδου – 254 – ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ για ατομική κατάθεση
Εργαστήρι Κλάδου – 254 – ΣΥΣΤΗΜΑ για ομαδική κατάθεση από Σύστημα 

Το αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στο Λογιστήριο του ΣΠΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση logistirio@cyprusscouts.org καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κλάδου στο kladoslykopoylon.ge@gmail.com

Σε περίπτωση ακύρωσης οποιασδήποτε συμμετοχής μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας δε θα γίνεται επιστροφή του αντίτιμου συμμετοχής.

Γίνεται εισήγηση όπως το Σάββατο, 14/01/2017 μη διοργανωθούν συγκεντρώσεις από τις Αγέλες Λυκοπούλων και Μικρές Αγέλες Λυκόπουλων για να γίνει εφικτή η συμμετοχή των Βαθμοφόρων στο Εργαστήρι. Το Εργαστήρι απευθύνεται σε όλους, άπειρους και έμπειρους Λυκοπουλιστές.

About the Author:

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org