Αδελφοί μου,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα παρακαλώ σημειώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες και ενημερώστε κατάλληλα όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη των κλιμακίων σας.

Πρόγραμμα Χρόνοι και Διαδικασία:

Θα ακολουθηθεί το πιο κάτω πρόγραμμα και θα τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες. Σημειώστε ότι οι υπεύθυνοι Έφοροι και Βαθμοφόροι έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα καθήκοντά τους από τον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών αδ. Αναστάση Σαλαφώρη. Όλοι οι υπεύθυνοι θα φέρουν στον λαιμό ειδική ταυτότητα σύμφωνα με τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν. Τα χρονικά πλαίσια που τίθενται και όλοι οι χρόνοι θα πρέπει να τηρηθούν πιστά.

16.30: Υποδοχή, Παρουσίες, Έλεγχος Στολής Προσκόπων Δημοκρατίας (Κεντρική Διοίκηση).

Όλοι οι Πρόσκοποι Δημοκρατίας θα πρέπει να παρουσιαστούν έγκαιρα και όχι μετά από τις 5.00μμ. στην Κεντρική Διοίκηση του Σώματος για εγγραφή και λήψη οδηγιών. Σε κανένα δεν θα γίνει απονομή Πτυχίου που δεν θα παρουσιαστεί στα Κεντρικά Γραφεία του Σώματος για εγγραφή λόγω του ότι ταυτόχρονα θα δοθούν οι αριθμοί απονομής και θα συγκροτηθεί αντίστοιχα το άγημα Προσκόπων Δημοκρατίας.

18.00: Συγκρότηση Αγήματος.

Το άγημα θα συγκροτηθεί στο προαύλιο της Κεντρικής Διοίκησης σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό που θα δοθεί κατά την εγγραφή και τη σειρά απονομής των Πτυχίων. Το άγημα θα συγκροτηθεί όπως περιγράφεται πιο κάτω.

18.15: Οδηγίες και Ενημέρωση Προσκόπων Δημοκρατίας για το Τελετουργικό.

Θα δοθούν από τους υπεύθυνους ΒΓΕ Προσκοπικού Προγράμματος αδ. Θεόδωρο Ζάρκα και Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών ΓΕ αδ. Αναστάση Σαλαφώρη. Οι οδηγίες θα πρέπει να τηρηθούν πιστά.

18.20: Αναχώρηση για το Προεδρικό Μέγαρο

Η μετάβαση στο Προεδρικό Μέγαρο θα γίνει εν παρελάσει. Μπροστά θα προηγούνται οι Σημαίες του Σώματος (πρώτη τριάδα δεξιό μέτωπο Ελληνική Σημαία, Κεντρικό Μέτωπο Παραδοσιακό Λάβαρο, Αριστερό Μέτωπο Κυπριακή Σημαία, δεύτερη τριάδα παραστάτες σημαιών) και θα ακολουθούν οι Προσκοπικές Σημαίες (δεξιό μέτωπο η Κυπριακή και αριστερό μέτωπο η Διεθνής). Θα ακολουθήσει η Μπάντα του 71ου Συστήματος Προσκόπων Καϊμακλίου και στη συνέχεια το άγημα των Προσκόπων Δημοκρατίας ανά τετράδες σύμφωνα με τους ουλαμούς που θα δημιουργηθούν (ουλαμοί δέκα τετράδων). Η μετάβαση θα γίνει μέσω των οδών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Αγίων Ομολογητών, και Λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη).

18.40: Άφιξη στο Χώρο του Προεδρικού Μεγάρου.

Με την άφιξη στο Προεδρικό Μέγαρο, θα γίνει η τοποθέτηση των σημαιών σε υποδοχές που θα είναι στημένες παρά το βήμα και θα δοθούν οδηγίες. Η παράταξη των Προσκόπων Δημοκρατίας δεν θα διαλυθεί και απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να μετακινηθεί από τη θέση του. Οι Πρόσκοποι Δημοκρατίας θα κλίνουν επ’ αριστερά και θα έχουν μέτωπο προς την εκδήλωση.

18.55: Πέρας Προσέλευσης Κοινού. Άφιξη και Ταξιθέτηση Επισήμων.

Το κοινό θα πρέπει να προσέλθει στο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου το αργότερο μέχρι τις 6.50μμ και όχι πριν από τις 6.15μμ. Θα μπορεί να πάρει τις θέσεις που θα του υποδειχθούν από τους υπεύθυνους.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ του καθενός. Θα υπάρχει φωτογράφηση από τους διαπιστευμένους φωτογράφους. Οι φωτογραφίες στη συνέχεια θα τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

19.00: Έναρξη Τελετής. Άφιξη της ΑΕ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο εκφωνητής θα αναγγείλει την άφιξη του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και Υψηλού Προστάτη του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Ο επικεφαλής του αγήματος θα δώσει το παράγγελμα: Πρόσκοποι Δημοκρατίας Προσοχή. Κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, όλοι οι Βαθμοφόροι χαιρετούν τον Πρόεδρο Προσκοπικά και οι προσκεκλημένοι είναι όρθιοι. Οι Πρόσκοποι Δημοκρατίας που ευρίσκονται σε άγημα θα σταθούν μόνο προσοχή και ΔΕΝ θα χαιρετίσουν. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Γενικός Έφορος στη θέση όπου θα καθίσει.

 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Τελετής ως Εξής.

Η Φιλαρμονική Παιανίζει των Ύμνο των Προσκόπων.

Χαιρετισμός Γενικού Εφόρου.

Δύο Πρόσκοποι Δημοκρατίας προσφωνούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Φιλαρμονική Παιανίζει Τραγούδι του 11ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορι.

Ανάγνωση του μηνύματος του Προέδρου της Παγκόσμιας Προσκοπικής Επιτροπής.

Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣ/ΣΠΚ.

Χαιρετισμός Προέδρου της Δημοκρατίας (τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Γενικός Έφορος).

Απονομές Τιμητικών Πλακετών σε πέντε χορηγούς του ΣΠΚ.

Η Φιλαρμονική Παιανίζει το Τραγούδι «Στην Κατασκήνωση».

Ανανέωση της Προσκοπική Υπόσχεσης των Προσκόπων Δημοκρατίας.

(Οι Πρόσκοποι Δημοκρατίας και όλοι οι εν στολή παρευρισκόμενοι χαιρετούν με τον χαιρετισμό Υπόσχεσης).

Απονομή των Πτυχίων Προσκόπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ομαδική Φωτογράφηση.

Η διαδικασία απονομής θα είναι η εξής: Ο κάθε Πρόσκοπος Δημοκρατίας, προχωρεί σύμφωνα με τη σειρά που θα του δοθεί μπροστά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον οποίο χαιρετά, κάνει χειραψία και παραλαμβάνει το δίπλωμα (ΔΕΝ χαιρετά ξανά), κάνει χειραψία με τον Πρόεδρο του ΔΣ και με τον Γενικό Έφορο και στη συνέχεια αποχωρεί μεταβαίνοντας απ’ ευθείας στο αμφιθέατρο του Προεδρικού για την ομαδική φωτογράφηση.

Οι γονείς, οι φίλοι και πολύ περισσότερο οι βαθμοφόροι θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να συμπληρωθεί η απονομή όλων των Πτυχίων δείχνοντας σεβασμό σε όλα τα παιδιά. Μετά την απονομή θα ακολουθήσει ομαδική φωτογράφηση στο αμφιθέατρο του Προεδρικού Μεγάρου.

Ακολουθεί δεξίωση κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζει να παιανίζει η Φιλαρμονική της Επαρχιακής Εφορείας Προσκόπων Λεμεσού.

Στολή:

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν δώσει Προσκοπική Υπόσχεση και όλοι οι Έφοροι και Βαθμοφόροι θα φέρουν την Προσκοπική Στολή με το Προσκοπικό Μαντήλι. Όλοι οι Πτυχιούχοι Πρόσκοποι Δημοκρατίας (παλαιοί και νέοι) θα φέρουν το Μαντήλι Προσκόπου Δημοκρατίας.

Ειδικά όλοι οι Πρόσκοποι Δημοκρατίας στους οποίους θα γίνει η απονομή, θα πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε το μαντήλι Προσκόπου Δημοκρατίας.

Οι Πρόσκοποι Δημοκρατίας θα πρέπει να αφαιρέσουν από τη στολή τους όλα τα Ανιχνευτικά Πτυχία και να τα αντικαταστήσουν με το Πτυχίο Προσκόπου Δημοκρατίας το οποίο φέρεται στο δεξιό μανίκι της στολής. Επίσης στη στολή θα φέρονται ΜΟΝΟ τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Στολής σήματα. Οποιαδήποτε περιττά σήματα θα αφαιρούνται κατά την επιθεώρηση στολής που θα προηγηθεί.

Είσοδος στο Προεδρικό Μέγαρο:

Στο Προεδρικό Μέγαρο μπορούν να μεταβούν με τα αυτοκίνητά τους οι επίσημοι προσκεκλημένοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας και οι Επαρχιακοί Έφοροι, αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΣΠΚ, δώσουν τον αριθμό εγγραφής του οχήματός τους το αργότερα μέχρι τις 10.00πμ. της Δευτέρας 1 Ιουλίου 2019 και παραλάβουν σχετική σήμανση την οποία θα τοποθετήσουν επί του ανεμοθώρακα του οχήματός τους. Σημειώνεται ότι οι αριθμοί εγγραφής θα παραδοθούν στο Προεδρικό Μέγαρο και η ασφάλεια του Προεδρικού Μεγάρου δεν θα επιτρέψει την είσοδο σε άλλα οχήματα.

Ως χώροι στάθμευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χώροι της Αγγλικής Σχολής, οι χώροι στάθμευσης της οδού Αγάθωνος παραπλεύρως του Junior School, ο χώρος στάθμευσης του παιδικού πάρκου των Αγίων Ομολoγητών και ο χώρος στάθμευσης παρά το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τη Γενική Εισαγγελία. Η μετάβαση στο προεδρικό Μέγαρο με τα πόδια από τους εν λόγω χώρους στάθμευσης, απαιτεί περίπου 5-8 λεπτά.

Παρακαλείστε όπως διαβιβάσετε τις πιο πάνω πληροφορίες και λεπτομέρειες με πλήρη σαφήνεια σε όλους τους συμμετέχοντες αλλά και στους γονείς, έτσι που να υπάρξει τάξη και σοβαρότητα στην Τελετή, για να αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή τόσο στο θεσμό του Πτυχίου Προσκόπου Δημοκρατίας, όσο και στα ίδια τα παιδιά που θα νοιώθουν περήφανα και δικαίωση για τους κόπους και την προσπάθεια τους. Αυτή είναι η μέρα των ίδιων των παιδιών γι’ αυτό και καλώ όλους μας να επιδείξουμε τον δέοντα σεβασμό και εκτίμηση.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος