Αφελφοί μου,

 Σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης που έχετε ήδη πάρει για την δράση Μαίανδρος Ι, επισυνάπτονται επιπρόσθετες λεπτομέρειες. Η δράση που έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Φεβρουαρίου 2019, έχει τίτλο «Ενεργός Πολίτης, Ζωντανός Πλανήτης», όπως αυτό έχει αποφασιστεί μετά από την ηλεκτρονική ψηφοφορία όλων των Ανιχνευτών και των Βαθμοφόρων του Κλάδου, και αφορά την Κοινωνική Προσφορά των Κοινοτήτων Ανιχνευτών με θέμα το περιβάλλον.

Μετά από σχετική συζήτηση με αρμόδιες αρχές και φορείς, η δράση έχει διαχωριστεί σε τρία στάδια.

Στάδιο Πρώτο: Οι Ανιχνευτές και οι Βαθμοφόροι του Κλάδου ανά Επαρχιακή Εφορεία θα ενημερωθούν μέσω παρουσιάσεων από κατάλληλα ενημερωμένα άτομα σχετικά με την συλλογή και ανακύκλωση υλικών. Ο χώρος και η ώρα των ενημερώσεων θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Την παρουσίαση θα ακολουθήσει ένα μικρό εργαστήρι με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση όλων για τα ανακυκλώσιμα υλικά, τον τρόπο διαλογής τους και την πιθανή επαναχρησιμοποίηση τους σε χρήσιμες ή διακοσμητικές κατασκευές.

Στάδιο Δεύτερο: Οι Κοινότητες Ανιχνευτών θα καθαρίσουν ομαδικά περιοχές στις οποίες υπάρχει σχετική ανάγκη. Σκοπός θα είναι να μαζευτούν όσο το δυνατό περισσότερα αντικείμενα και οπωσδήποτε υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Στάδιο Τρίτο: Κάθε Κοινότητα θα πρέπει να δημιουργήσει μια πρωτότυπη, έξυπνη και χρήσιμη κατασκευή από τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα μαζέψει. Οι κατασκευές θα πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι το Σάββατο 19 Απριλίου 2019.

Κατά την διάρκεια των δράσεων Μαίανδρος ΙΙ και Αμφικτιονία, η «δημιουργία» της κάθε Κοινότητας θα παρουσιαστεί και όλες μαζί θα τεθούν σε ψηφοφορία. Παράλληλα με την κατασκευή, οι Ανιχνευτές θα πρέπει να ετοιμάσουν και παρουσιάσουν φωτογραφικό και ενημερωτικό υλικό από όλη την διαδικασία της διαδικασίας που περιγράφεται πιο πάνω (συλλογή σκουπιδιών, επιλογή , ανακύκλωση, κατασκευή και ενημέρωση). Οι πιο πρωτότυπες ιδέες θα βραβευθούν με την ολοκλήρωση του τριημέρου των Δράσεων Μαίανδρος ΙΙ και Αμφικτιονία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ανιχνευτές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το Πτυχίο Προσκόπου Δημοκρατίας θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη διοργάνωση και διεκπεραίωση της δράσης αυτής, η οποία σχετίζεται άμεσα με την απαίτηση «Κοινωνική Προσφορά». Φυσικά η δράση Μαίανδρος παρέχει επιπρόσθετα μια εξαιρετική ευκαιρία για το σύνολο των Κοινοτήτων Ανιχνευτών, να δείξουμε για ακόμη μια φορά όλοι μαζί, ότι στόχος μας, όπως ορίζει και η Αποστολή μας, είναι η προσπάθεια να «Δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο».