Αδελφοί μου,

22 Φεβρουαρίου σήμερα και όπως κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Ημέρα του Προσκόπου, την Ημέρα Σκέψεως.

Φέτος βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, στην εφαρμογή του προγράμματος προώθησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα.

Τα 58 εκατομμύρια Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο, δημιουργούμε την μεγαλύτερη οργανωμένη Κίνηση Νεολαίας ανά το παγκόσμιο στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ως η μεγαλύτερη Κίνηση που ασχολείται με την διαπαιδαγώγηση παιδιών, νέων αλλά και ενηλίκων με βάση αρχές και αξίες, όπως αυτές διατυπώνονται στην Προσκοπική Υπόσχεση και τον Νόμο, έχουμε υποχρέωση να σταθούμε πρωτοπόροι στην προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου με αξιοπρέπεια στην εργασία μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης, με ειρηνική συμβίωση και φραγμούς στις απειλές της κλιματικής αλλαγής, μεριμνώντας όχι μόνο για τις ανάγκες των σημερινών γενιών αλλά και αυτών που θα έρθουν.

Ως προσκλητήριο στην προσπάθεια αυτή έχουμε δημιουργήσει το ειδικό πρόγραμμα για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με το οποίο, πέραν της αναγνώρισης που το κάθε μέλος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου μπορεί να πετύχει ατομικά, μπορούμε ως Σώμα να καταλάβουμε τον χώρο και την αναγνώριση ολόκληρης της κοινωνίας, μια ποιοτική αναγνώριση που αξίζει ο Προσκοπισμός.

Αδελφοί μου,

Η προσπάθεια είναι κοινή, οι άνθρωποι, η φύση, η πατρίδα χρειάζονται τη στήριξη και την υποστήριξη του καθενός μας. Αυτό μας καλεί να υλοποιήσουμε έμπρακτα ότι προστάζουν η Υπόσχεση και ο Νόμος μας. Μια Υπόσχεση που σήμερα με υπερηφάνεια ανανεώνουμε.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος