Κατασκηνώσεις – Αξιολόγηση Κινδύνων

Home/Γενικά, Γενική Εφορεία/Κατασκηνώσεις – Αξιολόγηση Κινδύνων

Αναπληρωτή Γενικό Έφορο
Βοηθούς Γενικούς Εφόρους
Εφόρους Γενικής Εφορείας
Επαρχιακούς Εφόρους
Εφόρους Επαρχιακών Εφορειών
Τοπικούς Εφόρους
Αρχηγούς Συστημάτων
Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Τμημάτων

Αδελφοί μου,

Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στον κίνδυνο πυρκαγιάς ο οποίος ελλοχεύει στα κατασκηνωτικά Κέντρα  «Πλατάνια» και «Λούματα των Αετών». Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι οι υπεύθυνοι των κατασκηνώσεων φέρουν την ευθύνη για την παρακολούθηση φωτιών και την έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάστασης με ΑΜΕΣΗ ενημέρωση του Γενικού Εφόρου ή του Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου καθώς επίσης και του αδ. Κούλλη Κυριάκου.

Για σκοπούς συντονισμού και πρόληψης επισυνάπτω τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των δύο κατασκηνωτικών κέντρων. Υποχρέωση του αρχηγού της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου είναι η διεξαγωγή άσκησης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο σχεδιασμό το αργότερο εντός πέντε (5) ωρών από την άφιξη των κατασκηνωτών στον αντίστοιχο χώρο.

Με την ευκαιρία επιτρέψετε μου να σας υπενθυμίσω την εγκύκλιό μου που αφορά την πρόληψη και αξιολόγηση κινδύνων σε σχέση με τα ερπετά και τις καταιγίδες αντίγραφο της οποίας επίσης επισυνάπτεται.

Είμαι σίγουρος για την κατανόηση και τη συνεργασία σας για αποφυγή οποιωνδήποτε ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου
Γενικός Έφορος

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

2016_0314

About the Author:

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org