Θέση Εργασίας στο Λογιστήριο του Σ.Π.Κ.

Home/Διοικητικό Συμβούλιο/Θέση Εργασίας στο Λογιστήριο του Σ.Π.Κ.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου (ΣΠΚ), δέχεται αιτήσεις για μερική απασχόληση προσώπου με γνώσεις Λογιστικής, στα Κεντρικά Γραφεία του Σώματος στη Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την αποστολή/παράδοση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος (CV) στα Κεντρικά Γραφεία του Σώματος στη Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, 2019, στις 12.00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν προσωπικά ή να αποσταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο spk@cyprusscouts.org και να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Προσκόπων Κύπρου.

Η μισθοδοσία θα είναι ανάλογη με τα προσόντα, την πείρα και τον χρόνο απασχόλησης του προσώπου που θα προσληφθεί. Ο χρόνος απασχόλησης θα είναι περίπου 20 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

1. Απόφοιτος σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Επιτυχία στις εξετάσεις Λογιστικής Μέσου Επιπέδου (Intermediate) LCCI

3. Προηγούμενη πείρα σε λογιστήριο ή σε λογιστικό γραφείο, και ειδικά στην τήρηση λογιστικών βιβλίων ή/και στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων λογιστηρίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

4. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων προγραμμάτων Microsoft Office. (Eπεξεργασίας κειμένου (Word), λογιστικών φύλλων (Excel) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Outlook).

5. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

1. Εκτέλεση γενικών λογιστικών καθηκόντων περιλαμβανομένης της τήρησης των λογιστικών βιβλίων του Προσκοπικού Πρατηρίου.

2. Πραγματοποίηση εισπράξεων και πληρωμών.

3. Παρακολούθηση της παρακαταθήκης (stock) του Προσκοπικού Πρατηρίου.

4. Παραγγελίες Προϊόντων – σε συνεργασία με τον Γενικό Υπεύθυνο του Πρατηρίου.

5. Κωδικοποίηση νέων προϊόντων στο λογισμικό Σύστημα και καταχώρηση «barcodes»

6. Παρακολούθηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας ανά προϊόν και υποβολή εισηγήσεων για βελτιωτικές ενέργειες.

7. Θα παρακάθεται στις συνεδρίες της Δ.Ε του Προσκοπικού Πρατηρίου.

8. Παροχή βοήθειας στην υλοποίηση/εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΚ ή άλλου αρμόδιου Οργάνου που σχετίζονται με τις πιο πάνω εργασίες.

 

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

About the Author:

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org