Εκπαίδευση Βαθμοφόρων – Τραπεζικός Λογαριασμός – (ΔΙΟΡΘΩΣΗ IBAN Nο)

Home/Γενικά, Εφορεία Εκπαιδεύσεων/Εκπαίδευση Βαθμοφόρων – Τραπεζικός Λογαριασμός – (ΔΙΟΡΘΩΣΗ IBAN Nο)

Διευκρινίζετε ότι το IBAN No το είχε σταλεί με την επιστολή ημερ. 08/09/2015 εκ παραδρομής απουσίαζαν τρία ψηφιά. Το σωστό IBAN είναι το πιο κάτω:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ : Αριθμός Λογαριασμού: 0136 05 002034
IBAN Nο: CY17002001360000000500203400
SWIFT: BCYPCY2N

Στην αιτιολογία απαραίτητα θα πρέπει να αναγράφει:
ΣΠΚ-[σχολής]-[έτος πραγματοποίησης της σχολής]-[αριθμός συστήματος]-[το ονοματεπώνυμο σας],
π.χ. ΣΠΚ-[ΣΠΕΒ1]-[2015]-[143]-[Γεώργιος Κωνσταντίνου ], για ατομική κατάθεση ΣΠΚ-[ΣΠΕΒ1]-[2015]-[ Σύστημα ], για ομαδική κατάθεση από σύστημα Το αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να το φέρει μαζί του ο εκπαιδευόμενος στη σχόλη και να το παραδώσει στον Αρχηγό της Σχολής και επίσης να στέλνετε στο λογιστήριο του ΣΠΚ, στο email: logistirio@cyprusscouts.org.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Θεόδωρος Ζάρκας
Έφορος Εκπαιδεύσεων

About the Author:

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org