Διεθνές Έπαθλο Νέων

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου έχει αναγνωριστεί ως παροχέας της Εκπαίδευσης – Αξιολόγησης του Διεθνούς Επάθλου Νέων.

Πιο κάτω Επισυνάπτονται  οι σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με το «Διεθνές Έπαθλο Νέων» και οι διαδικασίες συμμετοχής σε αυτό.

 

To Duke of Edinburgh’s International Award («Διεθνές Έπαθλο») προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής μέσα στη φύση! Για να καταφέρει κάποιος να αποκτήσει, το Έπαθλο χρειάζεται αρκετή προσωπική δέσμευση και επιμονή. Μελέτησε, λοιπόν, προσεκτικά τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες  για να αποφύγεις τυχόν ταλαιπωρία ή σύγχυση.

Από το 1956 που ξεκίνησε το Duke of Edinburgh’s International Award/ Διεθνές Έπαθλο Νέων, ο πρωταρχικός στόχος ήταν και είναι να βοηθήσει τους νέους να σχεδιάσουν και να αναλάβουν την ευθύνη ενός δικού τους προγράμματος δραστηριοτήτων έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ψυχικές, σωματικές και συναισθηματικές δυνάμεις τους. Tο Διεθνές Έπαθλο αναγνωρίζεται ευρέως από εργοδότες και εκπαιδευτικούς ως ένα αδιαμφισβήτητο προσό που προβάλλει την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, δέσμευσης και αφοσίωσης.

Μερικά από τα οφέλη που προσφέρει προς τους νέους είναι:

  • ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοδυναμίας
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων και ηγετικών ικανοτήτων
  • ανάπτυξη ευθύνης και επίτευξη στόχων
  • ανακάλυψη νέων δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και ταλέντων

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα τέσσερα διαφορετικά μέρη του επάθλου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναλάβουν τη πλήρη ευθύνη των δραστηριοτήτων τους. Οι Award Leaders («Αρχηγοί Επάθλου») του Σώματος Προσκόπων Κύπρου θα βρίσκονται πάντα στη διάθεση των συμμετεχόντων για να προσφέρουν συμβουλές. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι οι συμμετέχοντες φέρουν όλο το βάρος της ευθύνης για όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους και πρέπει να κάνουν ότι χρειάζεται προς το σκοπό αυτό.

Το Διεθνές Έπαθλο αποτελείται από τέσσερα μέρη:

1ο Μέρος: Δεξιότητες – Οι συμμετέχοντες πρέπει να ασχοληθούν με την εκμάθηση  μιας νέας δεξιότητας (εκτός των σχολικών μαθημάτων) για μία τουλάχιστο ώρα την εβδομάδα. Υπάρχουν εκατοντάδες δημοφιλείς  δραστηριότητες για να διαλέξετε. Οι επιλογές σας μπορούν να περιλαμβάνουν μουσική, τέχνη, θέατρο, μαγειρική, graffiti, εκμάθηση ξένων γλωσσών συμπεριλαμβανομένης και της νοηματικής γλώσσας, τα μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτου, τη συμμετοχή σε επιτροπές, ακόμα και τη παραγωγή μουσικής ως DJ. Ο αθλητισμός δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το μέρος, οι αθλητικές δραστηριότητες εμπίπτουν όμως στο 3ο μέρος, της σωματικής άσκησης.

2ο Μέρος: Προσφορά Υπηρεσίας – Σε αυτό το μέρος οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα κάνοντας εθελοντική εργασία χωρίς ανταμοιβή. Αυτό δίνει στους νέους την ευκαιρία να «βγουν» στις κοινότητές τους και να προσφέρουν εθελοντική εργασία επιστρέφοντας προς την κοινότητα εθελοντική υπηρεσία (Σημείωση: Η υπηρεσία δεν μπορεί να αφορά κάποιο εμπορικό οργανισμό όπως κομμωτήριο, κατάστημα, καφετέρια κ.λπ.).

3ο Μέρος: Σωματική Άσκηση – Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούνται για τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα μέσω κάποιας δραστηριότητας σωματικής άσκησης. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα και οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να είναι μέλη αθλητικής ομάδας ή να αγωνίζονται ατομικά σε κάποιο σπορ.

4ο Μέρος: Ανιχνευτική Εξερεύνηση. Η ανιχνευτική εξερεύνηση είναι μια μοναδική εμπειρία για να βιώσουν οι συμμετέχοντες την ομαδική συνεργασία σε ένα υπαίθριο φυσικό περιβάλλον και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους. Η διάρκεια της ανιχνευτικής εξερεύνησης ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο του Επάθλου:

  • Χάλκινο Επίπεδο – δύο ημέρες (μία νύχτα)
  • Αργυρό Επίπεδο – τρεις ημέρες (δύο νύχτες)
  • Χρυσό Επίπεδο – τέσσερις ημέρες (τρεις νύχτες)

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την εξερεύνηση (Προκριματική Ανιχνευτική Εξερεύνηση).

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων μέχρι επτά ατόμων. Θα πρέπει να συνεργαστούν ως ομάδα, να αναλάβουν την ευθύνη των ενεργειών τους και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της δράσης.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το Χάλκινο, Αργυρό και Χρυσό Έπαθλο;

Το Έπαθλο δεν μπορεί να αποκτηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα δουλεύοντας πιο εντατικά. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια αίσθηση δέσμευσης προς το καθήκον για μια χρονική περίοδο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραμείνουν στις δραστηριότητες για τουλάχιστον αυτές τις περιόδους:

Επίπεδο Κόστος Ελάχιστη περίοδος συμμετοχής
Χάλκινο €60 6 μήνες
Αργυρό €80 12 μήνες 6 μήνες (για κατόχους Χάλκινου)
Χρυσό €100 18 μήνες 12 μήνες (για κατόχους Αργυρού)

Μετά τη συμπλήρωση του δελτίου εγγραφής και τη πληρωμή του ανάλογου ποσού, οι συμμετέχοντες θα συναντηθούν με τον Αρχηγό Επάθλου για να συμπληρωθεί το ηλεκτρονικό μητρώο, για να μπορέσουν να αρχίσουν να εργάζονται για την απόκτηση του επάθλου.

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για κάθε ξεχωριστό μέρος του επάθλου έχει ως εξής:

Επίπεδο Σωματική Άσκηση Δεξιότητες Υπηρεσία Επιπρόσθετα Ανιχνευτική Εξερεύνηση
Χάλκινο 3 μήνες  

3 μήνες

 

 

3 μήνες

 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να δραστηριοποιηθούν για ακόμα 3 μήνες σε ένα από τα ακόλουθα: Σωματική Άσκηση ή Δεξιότητες ή Υπηρεσία. 2 μέρες + 1 νύχτα
Αργυρό  

6 μήνες

 

 

6 μήνες

 

 

6 μήνες

 

Συμμετέχοντες που δεν είναι κάτοχοι του Χάλκινου πρέπει να δραστηριοποιηθούν για ακόμα  6 μήνες σε ένα από τα ακόλουθα:  Σωματική Άσκηση ή Δεξιότητες ή Υπηρεσία. 3 μέρες + 2 νύχτες
Χρυσό 12 μήνες 12  μήνες 12 μήνες Συμμετέχοντες που δεν είναι κάτοχοι του Αργυρού πρέπει να δραστηριοποιηθούν για ακόμα  6 μήνες σε ένα από τα ακόλουθα:  Σωματική Άσκηση ή Δεξιότητες ή Υπηρεσία. 4 μέρες + 3 νύχτες
*Επιπρόσθετη απαίτηση για Residential Project  5 μέρες/4 νύχτες

 

Πώς γίνεται η εποπτεία και η αξιολόγηση του Επάθλου;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Έπαθλο αποκτά ιδιαίτερη αξία επειδή οι συμμετέχοντες πρέπει να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για όλες τις πτυχές του προγράμματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας και της αξίας του Επάθλου, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία και να αποδείξουν ότι έχουν κάνει συστηματικά όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για ένα ελάχιστο αριθμό μηνών.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν μέσω διαδικτύου, με τη χρήση ενός Online Record Book, την πρόοδο κάθε δραστηριότητας και  κατά την λήξη της ο εκπαιδευτής/τρια που έχει υπό την ευθύνη του/της τον συμμετέχοντα αξιολογεί και υπογράφει το ανάλογο μέρος σε μια δήλωση. Δηλαδή, όταν μια δραστηριότητα ολοκληρώνεται στον απαιτούμενο χρόνο ζητείται από τον εκπαιδευτή/τρια να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα/δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα αυτή έχει ολοκληρωθεί. Αυτό γίνεται μόνο μια φορά και αφού έχει περάσει ο ελάχιστος αριθμός μηνών που απαιτείται, όχι κάθε φορά που γίνεται η δραστηριότητα. Αυτό απαιτείται να γίνεται για κάθε μέρος του Επάθλου (Δεξιοτήτων, Υπηρεσίας και Σωματικής Άσκησης) από τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτή/τρια.

Σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως γυμναστήριο ή κολύμβηση, μπορεί να μην είναι παρόν ο γυμναστής/στρια  ή να υπάρχουν διαφορετικοί γυμναστές/στριες κάθε φορά, επομένως δεν είναι εφικτό να γίνει αξιολόγηση από ένα γυμναστή/στρια. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν εκ των προτέρων με τον υπεύθυνο-αρχηγό Επάθλου πώς θα γίνει η αξιολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ακολουθήσουν την πιο κάτω διαδικασία:

1. Συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

2. Κατάθεση του ανάλογου ποσού στον πιο κάτω λογαριασμό.

Τράπεζα Κύπρου
Σώμα Προσκόπων Κύπρου
Αρ. Λογαριασμού: 357016280041
IBAN: CY75002001950000357016280041
SWIFT: BCYPCY2N

3. Αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής και απόδειξη πληρωμής στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

vlamis.r.t@cytanet.com.cy

4. Ο/Η Αρχηγός Επάθλου που θα ανατεθεί στο συμμετέχοντα, θα έρθει σε επικοινωνία με αυτόν/ην για να ξεκινήσουν το Έπαθλο.

The Duke of Edinburghs – Αίτηση Συμμετοχής

About the Author:

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org