Αδελφοί μου,

Σας πληροφορώ ότι μετά από εισήγηση της Εφόρου Κλάδου Προσκόπων και αφού έτυχαν σχετικής επιτυχούς εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια εκπαιδευτικού παιχνιδιού, οι Πρόσκοποι (φέτος είναι Ανιχνευτές) των Συστημάτων που αναφέρονται πιο πάνω και που τα ονόματα τους ευρίσκονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται, ανακηρύσσονται Πρεσβευτές Αφαλούς Διαδικτύου, μέσω του σχετικού προγράμματος που εφαρμόσαμε με τον στρατηγικό μας συνεργάτη και τη συνεργασία μας με τη Cytanet.

Η επίσημη αναγνώριση θα γίνει από την ανώτατη διεύθυνση της CYTA με πιστοποιητικό που θα υπογραφεί από κοινού από τη CYTA και το ΣΠΚ και θα επιδώσει προσωπικά στον κάθε Πρεσβευτή η Ανώτατη Διεύθυνση του Οργανισμού, σε ειδική τελετή στο αμφιθέατρο της CYTA στα κεντρικά της γραφεία (Οδός Επικοινωνιών, Δασούπολη Λευκωσία).

Μετά από συνεννόηση με την CYTA η τελετή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 στις 6.00μμ.

Στην Τελετή μπορούν να παρευρεθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας, οι Επαρχιακοί Έφοροι και οι Έφοροι των Επαρχιακών Εφορειών, οι Τοπικοί Έφοροι, οι Βαθμοφόροι (Αρχηγοί Συστημάτων, Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Τμημάτων) και οι οικογένειες των Πρεσβευτών. Μετά την επίδοση των πιστοποιητικών θα ακολουθήσει δεξίωση την οποία προσφέρει η CYTA.

Για καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλώ όπως δηλώσετε στον σύνδεσμο εδώ τις συμμετοχές.

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τους Πρεσβευτές Ασφαλούς Διαδικτύου. Σύντομα θα αποσταλεί και ειδική πρόσκληση από κοινού με τη CYTA.

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Μάριος Χρίστου

Γενικός Έφορος