Το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Εστία του 273ου Σ. Α/Π Αγλαντζιάς Σχολή Ρασιοερασιτεχνισμού την οποία παρακολούθησαν 21 Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι από τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμοχώστου, καθώς επίσης και μέλη του Επιτελείου της Γ.Ε./Σ.Π.Κ.

Η Σχολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου, τους οποίους ευχαριστούμε για κάθε συνεργασία.

Τις παρουσιάσεις τις Σχολής, μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ:
Scout Ham Radio Presentation
HAM_Radio_ Brochure_GREEK
Phonetic Alphabet
Ραδιοναυμαχία