Κατασκηνώσεις

Home/Δράσεις/Κατασκηνώσεις

Κατασκηνώσεις 2015

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σχετικά σας διαβιβάζω όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν τις φετινές κατασκηνώσεις:

(α) Τις κωδικοποιημένες «Οδηγίες προς τους Κατασκηνωτές» που θα κάνουν χρήση του χώρου:

  • Των Πλατανιών
  • Της Βαβατσινιάς
  • Του Κόρνου

(β) Τους Πίνακες στους οποίους φαίνονται οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τα «ΠΛΑΤΑΝΙΑ», για τα «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ», τη «ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ», το «ΚΑΠΠΑΡΗ» και «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΝΟΥ».

(γ) Το έντυπο «Παράδοσης –Παραλαβής» σε ότι αφορά τον κατασκηνωτικό χώρο του Σώματος «θα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.

(δ) Το Διαιτολόγιο της κατασκήνωσης των «ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ», της «ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ» και του «ΚΟΡΝΟΥ».

(ε) Το ωράριο πρόγραμμα της κατασκήνωσης των «ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ», της «ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ» και του «ΚΟΡΝΟΥ».

(στ) Διάφορα έντυπα που σχετίζονται με την αποχώρηση των παιδιών από τον κατασκηνωτικό χώρο και

(ζ) Το «Σχέδιο Δράσης Για Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Στη Κατασκήνωση».

Το δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις «ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ», «ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ» και του «ΚΟΡΝΟΥ», έχει καθοριστεί στο ποσό των €10 κατά άτομο ημερησίως, ήτοι €70 για όλη την περίοδο. Ισχύει επίσης η έκπτωση 10% επί του ολικού ποσού. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι θα πρέπει να είμεθα ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ότι αφορά τυχόν πρόσθετες χρεώσεις για μεταφορικά, υλικά κ.λ.π. Φαινόμενα του παρελθόντος με ιδιαίτερα ψηλές χρεώσεις θα πρέπει για ευνόητους λόγους να αποφεύγονται.

Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζω ότι τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Εφόρου της Γενικής Εφορείας στον Κατασκηνωτικό χώρο «ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ» έχουν ως εξής:

Ο εξουσιοδοτημένος Έφορος της Γενικής Εφορείας ή ο Έφορος που ορίζεται από τον Γενικό Έφορο να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά, είναι υπεύθυνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης.

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται στενά με τον Αρχηγό και τους Βαθμοφόρους της κατασκήνωσης στους οποίους προσφέρει την μέγιστη δυνατή βοήθεια και υποστήριξη.

Ενδεικτικά φροντίζει για τα ακόλουθα:

1. για την τήρηση του προγράμματος της κατασκήνωσης.

(Το πρόγραμμα που εκδίδεται από τη Γενική Εφορεία και εφαρμόζεται από όλους αφορά το εγερτήριο, τα γεύματα, το σιωπητήριο και τον εκκλησιασμό)

2. για την ασφάλεια στη κατασκήνωση.

(Πληροφορεί τον Αρχηγό της κατασκήνωσης για ζητήματα πυρόσβεσης και επιδεικνύει και επεξηγεί τον σχετικό εξοπλισμό – φροντίζει για την διεξαγωγή άσκησης με βάση το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της κατασκήνωσης – φροντίζει για την ασφάλεια κατά την διάρκεια της προσκοπικής πυράς. Για το σκοπό αυτό ορίζει υπεύθυνο Βαθμοφόρο).

3. για την παραλαβή και έλεγχο (ποιοτικό και ποσοτικό) των προμηθειών.

Η εφαρμογή των οδηγιών αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την σωστή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των Κατασκηνώσεων μας. Έχω εμπιστοσύνη στους Βαθμοφόρους μας και είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμόσουν τις οδηγίες αυτές.

Όπως γνωρίζετε η κατασκήνωση είναι το αποκορύφωμα της προσκοπικής δραστηριότητας. Για την επιτυχία της είναι απαραίτητη η έγκαιρη προετοιμασία και η επικράτηση πνεύματος συνεργασίας, συναντίληψης και αλληλοσεβασμού κατά την διάρκεια της. Πρώτη προτεραιότητα μας στις κατασκηνώσεις, είναι να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά τα παιδιά μας. Εάν τα παιδιά περάσουν ευχάριστα, τότε αυτό θα είναι και η ανταμοιβή μας.

Εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες μου στη Γενική Εφορεία είμαστε στη διάθεση σας για να υποστηρίξουμε το προσκοπικό σας έργο.

Εύχομαι σε όλους καλές και ευχάριστες στιγμές στις κατασκηνώσεις και καλό καλοκαίρι.

Κατασκηνωτικός χώρος Βαβατσινιάς 2015

Α/Α Περίοδος Επαρχιακή Εφορεία Κατασκηνωτές
1
2
3

 

Κατασκηνωτικός χώρος Πλατάνια 2015

Α/Α Περίοδος Επαρχιακή Εφορεία Συστήματα Κατασκηνωτές
1 20/06 – 27/06 (11:00) ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α.Υ.Μ.Α. 77 Σύστημα 30
2 27/06 – 04/07 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
76ο, 82ον,91ον  200
3 04/07 – 11/07 (11:00) ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΟΡΦΟΥ
ΚΕΡΥΝΕΙΑ
23ον
302ον
144ον 143ον 33ον
175
4 11/07 – 18/07 (11:00) ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΦΟΥ
86ον  99ον  297ον 301ον
52ον 103ον 266ον   
141
5 18/07 – 25/07 (11:00) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

287ον 71ον 107ον 250ον 299ον 40ον 282ον 170
6 25/07 – 01/08 (11:00) ΛΕΜΕΣΟΥ 285ον 81ον 16ον 150
7 01/08 – 08/08 (11:00) ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΜΜΟΧΟΣ.
300ον 298ον 279ον 66ον
30ον 123ον
180
8 08/08 – 14/08 (11:00) ΛΕΜΕΣΟΥ

61ον 253ον 245ον
175
9 14/08 – 21/08 (11:00) ΛΕΜΕΣΟΥ 53ον 280ον  110
10 22/08 – 29/08 (11:00) KATHXHTIKA

 

Κατασκηνωτικός χώρος Λούματα 2015

Α/Α Περίοδος Επαρχιακή Εφορεία Συστήματα Κατασκηνωτές
1 27/06 – 04/07 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 282ον 275ον 250ον 76ον
80
2 08/07 – 17/07
3 18/07 – 27/07
4 28/07 – 06/08
5 07/08 – 16/08
6 17/08 – 26/08

Αποποιηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

Επικοινωνια

Κυβερνητικό Κτιριακό Συγκρότημα Ζ 48, Τ.Θ. 24544, 1301, Λευκωσία

Phone: +357 22663587 +357 22663587

Fax: +357 22662729

Web: http://www.cyprusscouts.org